کوتاه از استاندارد :

شرایط تأسیس دفاتر نمایندگی یا شعبه شرکت های دارای پروانه در سایر استان های کشور (غیر از استان مبدأ یا مرجع صدور پروانه)

 

———————————————————————————————–

سازمان ملی استاندارد ایران

اداره کل استاندارد استان بوشهر

شرایط تأسیس دفاتر نمایندگی یا شعبه شرکت های دارای پروانه در سایر استان های کشور

(غیر از استان مبدأ یا مرجع صدور پروانه)

 

1-  ارائه تصویر کپی برابر اصل با مهر برجسته پروانه طراحی و مونتاژ صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت.

2- ثبت نمایندگی در روزنامه های رسمی کشور.

تبصره : نام نمایندگی باید نام همان شرکت دارای پروانه طراحی و مونتاژ باشد.

3- ارسال لیست بیمه کارکنان مقیم خود در استان، شامل حداقل دو نفر پرسنل فنی و یک نفر مسئول فنی به اداره کل استاندارد استان .

تبصره 1 : پرسنل فنی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم فنی از مراکز آموزشی معتبر باشند.

تبصره 2: مسئول فنی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم فنی مهندسی از مراکز آموزشی معتبر باشد.

4- ارائه تصویر کپی برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه شعبه یا دفتر نمایندگی

 

 

image_pdfimage_print