کوتاه از استاندارد :

واگذاری ثبت درخواست صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد به دفاتر پیشخوان

به اطلاع عموم می رساند از تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1394 "ثبت درخواست صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد" در شهر بوشهر و شهرستان دشتستان تنها از طریق دفاتر پیشخوان صورت خواهد پذیرفت. بر این اساس متقاضیان محترم می توانند به منظور ثبت درخواست و ارائه مدارک به یکی از دفاتر پیشخوان سطح بوشهر و شهرستان دشتستان مراجعه نمایند. شایان ذکر است بعد از تاریخ مذکور به مراجعات حضوری جهت ثبت درخواست ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تعرفه انجام خدمات توسط دفاتر پیشخوان به ازای هر ثبت درخواست 140.000 ریال می باشد که به دفتر پیشخوان باید پرداخت گردد.

فهرست و مشخصات دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمت

نام مسئول دفتر  آدرس دفتر  فکس 
نسرين کيامنش  بوشهر- خ طالقانی روبروی ترمينال ميني بوسداران  5550060
زحل شاهينی  عالی شهر – خيابان فرهنگ روبروی پارک نهالستان فاز يک 5683058
زهراء حيدری  بوشهر – خيابان بهشت صادق – چهاراه توحيد جنب سالن حجاب 5563011  5563010
افق ارتباطات(عربنيدی)  بوشهر- ميدان امام – جنب نوشت افزار دهخدا =1- 3536863  5551695
عاطفه  بوشهری  سنگی زاده بوشهر  خیابان انقلاب  
محمد صمدی  برازجان- خ طالقانی – روبروی بنياد شهيد پ 112=48500 45800
علی حسين زاده برازجان – خ طالقانی جنب بانک صادرات – طبقه هم کف  43583
علی اسماعيل پور ميدان شهيد چمران – خيابان جماران – بعد از مجتمع آهنگ 07734232081 4232079
پروين شبانی دالکی – خيابان امام -روبروی کتابخانه عمومی 7734162188 7734342459
فاطمه فلامرز حقيقی  برازجان – خيابان چمران – روبروی درمانگاه امام موسی کاظم  4232380
مرضيه حيدری  آبپخش – ابتدای خيابان شهداء 07734826119 7734826131
زهره محمدی  برازجان – خ مولوی – خ انصار – روبروی مسجد فاطمه زهرا 7734249290
image_pdfimage_print