کوتاه از استاندارد :

طرح آزمایش سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۴

طرح سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۴ به دو شیوه اینترنتی و مراجعه حضوری از تاریخ ۲۱ مهر ماه لغایت ۴ آذر ماه سال جاری مشتمل بر ۱۱۶۲ خانوار مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

http://isirib.ir/portal/files/uploads/Sarshomari.pdf

image_pdfimage_print