کوتاه از استاندارد :

طرح آزمایش سرشماری نفوس و مسکن 1394

طرح سرشماری نفوس و مسکن 1394 به دو شیوه اینترنتی و مراجعه حضوری از تاریخ 21 مهر ماه لغایت 4 آذر ماه سال جاری مشتمل بر 1162 خانوار مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

http://isirib.ir/portal/files/uploads/Sarshomari.pdf

image_pdfimage_print