کوتاه از استاندارد :

بوشهر میزبان کارگاه آموزشی و تخصصی ردیابی ارگانیسم های تراریخته و محصولات حاصل از آن+ تصاویر

با همکاری اداره کل استاندارد استان بوشهر و شرکت معیار سنجش لیان کارگاه آموزشی و تخصصی “ردیابی ارگانیسم های تراریخته و محصولات حاصل از آن بر اساس استانداردهای 9617 و 10763” در سطح کشوری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان بوشهر: این دوره با حضور 40 نفرمتقاضی و تدریس سرکار خانم فهیم دخت مختاری مدیر گروه میکروبیولوژی پژوهشکده سازمان ملی استاندارد برگزار گردید.

این کارگاه به صورت تئوری و همگانی برای تمامی کارشناسان، مدیران فنی آزمایشگاه های همکار استاندارد و همچنین دانشجویان برگزار گردید.

در ادامه کلاس های عملی آن در آزمایشگاه زیست فناوری پژوهشکده دانشگاه خلیج فارس با حضور 15 شرکت کننده به کار خود پایان داد.

image_pdfimage_print