کوتاه از استاندارد :

بازدید معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد از نمایشگاه توانمندی آزمایشگاه های بوشهر+تصاویر

مدیر کل ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد و هیئت همراه وی؛ از اولین نمایشگاه توانمندی های آزمایشگاه های عضو شبکه شاعا استان بوشهر مستقر در دانشگاه خلیج فارس، بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان بوشهر، نمایشگاه توانمندی های آزمایشگاه های عضو شبکه شاعا استان بوشهر در راستای راه اندازی شبکه شاعا استانی، افزایش تعاملات بین آزمایشگاه های خصوصی و دولتی، افزایش و بهبود خدمات آزمایشگاهی و گسترش زیرساخت های آزمایشگاه های استان در 15 غرفه از شرکت های همکار استاندارد استان بوشهر به مدت سه روز ، در حال برگزاری است.

 

image_pdfimage_print