کوتاه از استاندارد :

برگزاری جلسه ای با موضوع ارائه برنامه تضمین کیفیت آزمایشگاه های صنایع غذایی+تصاویر

یکی از اهداف هر نظام مدیریتی و فنی تضمین کیفیت نتایج خروجی یا محصولات تولیدی می باشد در استاندارد ISO/IEC 17025 نیز تا آنجا براین اصل تاکید گردیده که آزمايشگاه بايد روش‌هاي اجرايي كنترل كيفيت، براي پايش اعتبار آزمون‌ها و كاليبراسيون‌هاي انجام شده ، داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان بوشهر،کارشناس امور آزمایشگاه این اداره کل افزود: جلسه ای با موضوع ارائه برنامه تضمین کیفیت آزمایشگاه های صنایع غذایی ، مایکوتوکسین، تراریخته گی، آنالیز دستگاهی روغن با حضور مدیران فنی و کارشناسان مرتبط برگزار شد .

مریم عظیمی گفت: ضمن بررسی آزمون های مقایسه ای آزمایشگاه ها در سال گذشته، برنامه های کاری سال جاری ،بیان نقاط قوت و ضعف مشهود،  به بحث گذاشته شد.

 کارشناس امور آزمایشگاه این اداره کل خاطر نشان کرد: بر این اساس وجود یک روش مستند، مکتوب و معتبر که در یک یا چند آزمایشگاه با صلاحیت انجام شود مهم می باشد و هدف از آن ایجاد اثربخشی و قابلیت قیاس روشهای آزمون و اندازه گیری است.

عظیمی درپایان افزود:روش آزمون باید مشخص کند که هر نتیجه چگونه اندازه گیری می شود و شرایطی که بر روی نتایج آزمون تاثیر می گذارند مشخص شده باشد.

با توجه به ناقص بودن برنامه تضمین کیفیت، آزمایشگاه ها موظف شدند برنامه را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1396/3/10 به اداره کل ارسال نمایند.

 

 

 

image_pdfimage_print