کوتاه از استاندارد :

جمع آوری تجهیزات بازی و پلمپ یک پارک دیگر در بوشهر+تصاویر

مدیر کل استاندارد استان بوشهر از پلمپ و جمع آوری تجهیزات بازی یکی دیگر از زمین های بازی در شهر بوشهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان بوشهر، محمدرحیم بهره مند با اعلام این خبر افزود: زمین بازی مادر و کودک بوشهر که یکی از پراستفاده ترین زمین های بازی این شهر بود، به دلیل غیر استاندارد بودن تجهیزات بازی، پلمپ و تمامی این تجهیزات باز و جمع آوری شد.
محمد رحیم بهره مند ادامه داد: طرح استانداردسازی زمین های بازی و تجهیزات آن از سوی اداره کل استاندارد استان بوشهر آغاز و پیش از این نیز یکی دیگر از زمین های بازی به دلیل غیر استاندارد بودن تجهیزات آن، پلمپ شد.
وی خاطر نشان کرد: هر دو پارک پلمپ شده، زیر مجموعه شهرداری بوشهر بودند که پیش از این نیز اخطارهایی در خصوص استانداردسازی تجهیزات بازی آنها از سوی اداره استاندارد به شهرداری داده شده بود.
مدیر کل استاندارد استان بوشهر خاطر نشان کرد: پس از اخطارهای مداوم به شهرداری جهت رفع معایب تجهیزات بازی و استانداردسازی آنها و عدم پیگیری آن ارگان در این خصوص، کارشناسان اداره استاندارد اقدام به پلمپ تجهیزات بازی غیر استاندارد پارک های مذکور نمودند.
وی خاطرنشان کرد: تجهیزات تفریحی مستقر در پارک بازی و شهربازی مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند و شهرداران، مالکان و بهره برداران موظفند نسبت به استانداردسازی آنها اقدام کنند تا ایمنی و سلامت مردم به ویژه کودکان، به خطر نیفتد.

image_pdfimage_print