کوتاه از استاندارد :

اولین نشست استاندارد بوشهر و شهروند مطالبه گر + تصاویر

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان بوشهر، در راستای استاندارد سازی بهینه، نشست هم اندیشی استاندارد و فعالان مدنی برگزار شد.
مدیر کل استاندارد استان بوشهر در این نشست ضمن برجسته دانستن نقش شهروندان و دیگر مدیران اجرایی و خدماتی در استانداردسازی استان، گفت: به همراهی شهروندان و مدیران دیگر مجموعه های مدیریتی و خدماتی نیاز داریم.
محمد رحیم بهره مند افزود: بزودی تیم بازرسان افتخاری استاندارد بوشهر از شهروندان فعال، که به فعالیت در این خصوص علاقه مندند، تشکیل و شهروندان به یاری اداره استاندارد خواهند آمد.
وی با اشاره به تاثیر نقدهای غیر مغرضانه بر پیشرفت عملکرد یه سازمان، خاطر نشان کرد: از فعالان مدنی، شهروندان فعال و مطالبه گر با نقدهای غیر مغرضانه می توانند نقش مهمی در پیشرفت استاندارد داشته باشند.
فعالان مدنی و شهروندان مطالبه گر نیز در این نشست از اداره کل استاندارد خواستند که در وظایف قانونی خود و بازرسی هایش به جهت حفظ حقوق شهروندان با متخلفین مماشات نکند.
آنان همچنین خواستار بازرسی های بیشتر و پررنگ تر استاندارد شدند تا از این طریق کیفیت لوازم و خدمات ارتقاء یابد.
یکی از فعالان مدنی ضمن اشاره به لزوم نظارت استاندارد بر پروژه های شهرداری و ارگان هایی که خدمات عمومی ارائه می دهند، ابراز داشت: آسانسور های برخی ادارات و ارگانهای عمومی از استاندارد کافی برخوردار نیست.
لزوم نظارت بر جایگاه های سوخت و تولیدات نمایندگی های خودرو، پارک ها و فضاهای بازی، محصولات دامی و کشاورزی، ساخت و سازها و محصولات وارداتی و بازار و هماهنگی با ادارات مرتبط از جمله دیگر مطالبات شرکت کنندگان در این نشست از اداره کل استاندارد بود.
اداره کل استاندارد تلاش نماید تا شرایطی فراهم آید که بین ادارات مرتبط هماهنگی و همکاری بیشتری مشاهده شود.

image_pdfimage_print