کوتاه از استاندارد :

طرح جلوگیری از فعالیت جایگاه‌های CNG غیراستاندارد در بوشهر +تصاویر

محمدرحیم بهره مند ، مدیرکل استاندارد استان بوشهرگفت:از 41 جایگاه CNG در استان ، 38 جایگاه فعال می کنند و فقط 15 جایگاه استاندارد هستند که زنگ خطری تلقی می شود.

وی افزود: طرح جلوگیری از فعالیت جایگاه‌های CNG غیراستاندارد در استان آغاز شده که در فاز اول اجرای این طرح، 10 جایگاه پلمپ خواهند شد.

بهره مند با بیان اینکه جایگاه ها برای کسب حداقل های ایمنی، باید 16 بند بحرانی استاندارد را رعایت کنند، ادامه داد: بازرسی استاندارد جایگاه های CNG، یکی از مسائل مهمی است که باید به شکل جدی مورد بررسی قرار گیرد.

image_pdfimage_print