کوتاه از استاندارد :

دوره آموزشی “دولت الکترونیک” برگزار شد+ تصاویر

دوره آموزشی ” دولت الکترونیک” به منظور افزایش سطح دانش کارشناسان اداره کل استاندارد استان بوشهر در زمینه فناوری و اطلاعات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان بوشهر؛ هدف از برگزاری این دوره، فراهم آوردن “محیط دیجیتالی” جهت ایجاد ارتباط، ارائه اطلاعات و خدمات، ایجاد این احساس در شهروندان که آنها مشتریانی می باشند که رضایتشان مهم است، در دسترس قرار دادن بیشتر خدمات دولتی و متمرکز کردن بیشتر این خدمات جهت مصرف بود.

دوره آموزشی دولت الکترونیک” به مدت سه روز برگزار و در مجموع ۴۱۶ ساعت آموزشی به ۵۲ کارشناس اداره استاندارد داده شد.

image_pdfimage_print