کوتاه از استاندارد :

دوره آموزشي “دولت الكترونيك” برگزار شد+ تصاوير

دوره آموزشي ” دولت الكترونيك” به منظور افزايش سطح دانش كارشناسان اداره كل استاندارد استان بوشهر در زمينه فناوري و اطلاعات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل استاندارد استان بوشهر؛ هدف از برگزاري اين دوره، فراهم آوردن “محيط ديجيتالي” جهت ايجاد ارتباط، ارائه اطلاعات و خدمات، ايجاد اين احساس در شهروندان كه آنها مشترياني مي باشند كه رضايتشان مهم است، در دسترس قرار دادن بيشتر خدمات دولتي و متمركز كردن بيشتر اين خدمات جهت مصرف بود.

دوره آموزشي دولت الكترونيك” به مدت سه روز برگزار و در مجموع 416 ساعت آموزشي به 52 كارشناس اداره استاندارد داده شد.

image_pdfimage_print