کوتاه از استاندارد :

اجراي طرح همگام با استاندارد در پيش دبستاني هاي بوشهر + تصاوير

طرح همگام با استاندارد در مهدهاي كودك بوشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان بوشهر: کارشناسان اداره كل استاندارد بوشهر، در راستای ترویج فرهنگ استاندارد و استانداردسازی مدارس و مهدهاي کودک، با حضور در پيش دبستاني دارا و سارا پايگاه هوایی بوشهر، ضمن ارائه مفاهیم قابل درك براي كودكان، به بیان اهمیت استاندارد و ترویج فرهنگ استاندارد پرداختند.

گفتنی است، در این طرح كودكان ضمن آشنایی با علامت استاندارد و اهمیت وجود آن بر روی محصولات، بسته هايی با محتوای ترویج فرهنگ استاندارد از کارشناسان اين اداره دریافت کردند.

image_pdfimage_print