کوتاه از استاندارد :

مشکلات و مسائل تدوین در استاندارد گناوه بررسی شد+تصاویر

مشکلات و مسائل تدوین استاندارد در جلسه ای، با حضور ٢۶ نفر از کارکنان استاندارد، آزمایشگاه هاى همکار و شرکت هاى بازرسى در استاندارد گناوه مورد بررسی قرار گرفت.

هدف از برگزارى این جلسه، آشنایى دبیران تدوین استاندارد جهت ارائه پیشنهاد صحیح، به روز رسانى اطلاعات در حوزه تدوین و پاسخ به ابهامات و سوالات آنها بود.

image_pdfimage_print