کوتاه از استاندارد :

دوره آموزشي- كارگاهي مديريت دانش برگزار شد+ تصاوير

دوره آموزشی نظم و آراستگی در محیط کار seven7 به مدت دو روز در محل سال اجتماعت اداره کل استاندارد استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان بوشهر؛ این دوره آموزشی با همکاری انجمن مدیران کنترل کیفیت برای ۵۰ نفر از کارشناسان اداره کل، مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدی و کارشناسان آزمایشگاه همکار استاندارد برگزار شد.

مسئول انجمن مدیران کنترل در این خصوص گفت: دوره آموزشی نظم و آراستگی در محیط کار برای اولین بار در کشور توسط این انجمن برگزار می شود.

هدی مرزوقیان هدف از برگزاری این دوره را شناسائی عوامل موثر در سامان دادن، نظم و ترتیب، پاکیزه سازی، استاندارد سازی  و ایجاد انضباط در محیط کار، فرهنگ سازی، ایمنی  و روحیه کار تیمی بر اساس روش ۷ S شامل دستور العمل ها و چک لیست های مورد نیاز، بررسی ارتباط و جایگاه ۷ S در سیستم های مدیریت کیفیت و بهره وری سازمانی  و آشنایی با متد ارزیابی ۷S در سازمان ها بیان کرد.

در این دوره آموزشی در مجموع ۸۰۰ ساعت نفر آموزش داده شد.

image_pdfimage_print