کوتاه از استاندارد :

برگزاری کمیته ملی تدوین استاندارد چوب در بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان بوشهر: سیصد و پنجاه و چهارمین کمیته ملی تدوین استاندارد با موضوع چوب و فرآورده های چوبی برگزار شد.

بر اساس این گزارش ، این کمیته با موضوع آزمون های فیزیکی درپوش های چوب پنبه ای استوانه ای در دو بخش تعیین میزان رطوبت موجود، تعیین جرم و چگالی ظاهری درپوش های چوب پنبه ای متراکم در دانشکده علوم پایه دانشگاه خلیج فارس استان برگزار شد.

image_pdfimage_print