کوتاه از استاندارد :

نازل ‌های سوخت مایع استان، زیر ذره بین استاندارد

محمدرحیم بهره مند، مدیر کل استاندارد استان بوشهر گفت: استاندارد سازی نازل های سوخت مایع (بنزین و گازئیل) در سال جاری اجرایی شده است.

وی افزود: در مرحله نخست اجرای این طرح، ۷۷۱ نازل جایگاه های سوخت مایع مورد ارزیابی کارشناسان استاندارد قرار گرفت که از این تعداد، ۶۲۱ نازل، تأیید و ۱۵۰ نازل نیز به دلیل مغایرت با بندهای استاندارد، پلمپ و برای رفع نقص به شرکت پخش فرآورده های نفتی معرفی شد.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر بیان کرد: در فاز دوم اجرای این طرح ۸۱۳ نازل سوخت در ۴۵ روز آینده، مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و در صورت غیراستاندارد بودن، پلمپ خواهند شد.

بهره مند تاکید کرد: صحت عملکرد نازل‌های سوخت مایع یکی از وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران است و سالانه باید صحت عملکرد آن ها مورد بررسی قرار می گیرد

image_pdfimage_print