کوتاه از استاندارد :

معرفی مدیر کل

محمد رحیم بهره مند

 نام و نام خانوادگی مدیرکل : محمدرحیم بهره‌مند

سوابق تحصیلی :
لیسانس خاک شناسی و فوق لیسانس شیمی خاک از دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشجوی دکترای مدیریت (گرایش بازاریابی) از دانشگاه اگرارین استیت ارمنستان

 

 

سوابق اجرایی :

* پژوهشگر در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جهاد کشاورزی استان بوشهر / ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰
* اداره کل استاندارد استان بوشهر / کارشناس – رئیس اداره امور آزمایشگاه‌ها – معاونت فنی – مدیر کل / ۱۳۸۰ تاکنون

 

image_pdfimage_print