کوتاه از استاندارد :

معرفی مدیر کل

محمد رحیم بهره مند

 نام و نام خانوادگي مديرکل : محمدرحيم بهره‌مند

سوابق تحصيلي :
ليسانس خاک شناسي و فوق ليسانس شيمي خاک از دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشجوي دکتراي مديريت (گرايش بازاريابي) از دانشگاه اگرارين استيت ارمنستان

 

 

سوابق اجرايي :

* پژوهشگر در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي جهاد کشاورزي استان بوشهر / 1378 تا 1380
* اداره کل استاندارد استان بوشهر / کارشناس – رئيس اداره امور آزمايشگاه‌ها – معاونت فني – مدير کل / 1380 تاکنون

 

image_pdfimage_print