کوتاه از استاندارد :

تشکیلات و ساختار سازمانی اداره کل

Structure


 

۱۱- اداره کل استاندارد استان بوشهر

حوزه مدیرکل
۱-۱۱ – مدیر کل
۲-۱۱- مسئول دفتر
۳-۱۱- متصدی امور دفتری و بایگانی
۴-۱۱ -کارشناس هماهنگی و پیگیری
۵-۱۱ -کارشناس روبط عمومی و اطلاع رسانی

 1-11- اداره امور حقوقی ، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد
۶-۱۱ – رییس
۷-۱۱ – کارشناس امور حقوقی
۸-۱۱ – کارشناس ارزیابی عملکرد
۹-۱۱- کارشناس پاسخگویی به شکایات

 2-11- اداره حراست
۱۰-۱۱- رییس
۱۱-۱۱- کارشناس حراست
۱۲-۱۱- کارشناس حراست
۱۳-۱۱- کارشناس پدافند غیرعامل و حفاظت اسناد IT

۳-۱۱- اداره تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت
۱۴-۱۱- رییس
۱۵-۱۱- کارشناس  امور استاندارد
۱۶-۱۱- کارشناس امور استاندارد
۱۷-۱۱- کارشناس امور استاندارد

۴-۱۱  اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها
۱۸-۱۱ –  رییس
۱۹-۱۱ – کارشناس اوزان و مقیاس ها
۲۰-۱۱-  کارشناس اوزان و مقیاس ها
۲۱-۱۱-  کارشناس اوزان و مقیاس ها

۵-۱۱- اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۲-۱۱-  رییس
۲۳-۱۱-  کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۴-۱۱-کارشناس فناوری  اطلاعات وارتباطات
۲۵-۱۱- کارشناس فناوری  اطلاعات وارتباطات

۱- معاونت ارزیابی انطباق
۲۶-۱۱-  معاون

۱-۱- اداره امور آزمایشگاه ها
۲۷-۱۱ – رییس
۲۸-۱۱ -کارشناس  اموراستاندارد
۲۹-۱۱ – کارشناس امور استاندارد
۳۰-۱۱ – کاردان امور استاندارد
۳۱-۱۱- کارشناس امور استاندارد
۳۲-۱۱- کارشناس امور استاندارد

۲-۱- اداره نظارت بر اجرای استاندارد
۳۳-۱۱ – رییس
۳۴-۱۱- کارشناس امور استاندارد
۳۵-۱۱ – کارشناس امور استاندارد
۳۶-۱۱ – کارشناس اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی
۳۷-۱۱ -کارشناس امور استاندارد
۳۸-۱۱- کارشناس اجرای استاندارد معیار مصرف انرزی و خدمات
۳۹-۱۱- کارشناس امور استاندارد

۳-۱- اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
۴۰-۱۱ – رییس
۴۱-۱۱ -کارشناس نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی
۴۲-۱۱ -کارشناس نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی

۲- معاونت استانداردسازی و آموزش
۴۳-۱۱ – معاون

۲-۱- اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد
۴۴-۱۱ – رییس
۴۵-۱۱- کارشناس هماهنگی امور تدوین استاندارد
۴۶-۱۱- کارشناس هماهنگی امور تدوین استاندارد
۴۷-۱۱- کارشناس هماهنگی امور تدوین استاندارد
۴۸-۱۱- کارشناس هماهنگی امور تدوین استاندارد
۴۹-۱۱- کارشناس هماهنگی امور تدوین استاندارد
۵۰-۱۱- کارشناس هماهنگی امور تدوین استاندارد
۵۱-۱۱- کارشناس هماهنگی امور تدوین استاندارد

۲-۲- اداره امور آموزش و ترویج استاندارد    

۵۲-۱۱ – رییس
۵۳-۱۱- کارشناس امور آموزش
۵۴-۱۱- کارشناس امور آموزش
۵۵-۱۱- کارشناس امور آموزش
۵۶-۱۱- کارشناس امور آموزش
۵۷-۱۱- کارشناس امور ترویج
۵۸-۱۱ کارشناس امور ترویج

۳- معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی
۵۹-۱۱ – معاون

۱-۳- اداره توسعه منابع انسانی ، بودجه و برنامه ریزی
۶۰-۱۱ – رییس
۶۱-۱۱- کارشناس آمار و برنامه ریزی
۶۲-۱۱- کارشناس امور اداری۶۳-۱۱- کارشناس بودجه
۶۴-۱۱- کارگزین
۶۵-۱۱- کارشناس امور آموزش کارکنان
۶۶-۱۱- کارپرداز

۲-۳- اداره امور مالی
۶۷-۱۱ – رییس
۶۸-۱۱-
حسابدار مسئول
۶۹-۱۱- حسابدار
۷۰-۱۱- امین اموال

۶-۱۱- اداره استاندارد شهرستان کنگان ( عسلویه – منطقه  ویژه پارس جنوبی)
۷۱-۱۱ – رییس
۷۲-۱۱- کارشناس امور استاندارد
۷۳-۱۱- کارشناس امور استاندارد
۷۴-۱۱- کارشناس امور استاندارد
۷۵-۱۱- کارشناس امور استاندارد
۷۶-۱۱- کارشناس امور استاندارد ( مستر در شهرستان جم)۷۷-۱۱- حسابدار

۷-۱۱- نمایندگی استاندارد مستقر در گمرک خارگ
۷۸-۱۱ – مسئول نمایندگی
۷۹-۱۱- کارشناس امور استاندارد
۸۰-۱۱- کارشناس امور استاندارد

۸-۱۱- نمایندگی استاندارد شهرستان تنگستان
۸۱-۱۱ – مسئول نمایندگی
۸۲-۱۱- کارشناس امور استاندارد
۸۳-۱۱- کارشناس امور استاندارد

۹-۱۱- نمایندگی استاندارد بندر دیلم
۸۴-۱۱ – مسئول نمایندگی
۸۵-۱۱- کارشناس امور استاندارد
۸۶-۱۱- کارشناس امور استاندارد

۱۰-۱۱- نمایندگی استاندارد بندر دیر
۸۷-۱۱ – مسئول نمایندگی
۸۸-۱۱- کارشناس امور استاندارد

۱۱-۱۱- نمایندگی استاندارد شهرستان دشتستان
۸۹-۱۱ – مسئول نمایندگی
۹۰-۱۱- کارشناس امور استاندارد صنایع برق و مکانیک
۹۱-۱۱- کارشناس اجرای استاندارد صنایع فلزی
۹۲-۱۱- کارشناس امور استاندارد صنایع غذایی، شیمیایی، پتروشیمی و نساجی
۹۳-۱۱- کارشناس مسئول نظارت بر امور صادرات و واردات
۹۴-۱۱- کارشناس مسئول امور استاندارد

۴- معاونت استاندارد بندر گناوه
۹۵-۱۱ – معاون
۹۶-۱۱- متصدی امور دفتری و بایگانی
۹۷-۱۱- حسابدار
۹۸-۱۱- کارپرداز

۱-۴- اداره امور آزمایشگاه ها
۹۹-۱۱ – رییس
۱۰۰-۱۱- کارشناس امور استاندارد
۱۰۱-۱۱- کارشناس امور استاندارد
۱۰۲-۱۱- کارشناس امور استاندارد
۱۰۳-۱۱- کارشناس امور استاندارد
۱۰۴-۱۱- کارشناس امور استاندارد

۲-۴- اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
۱۰۵-۱۱ – رییس
۱۰۶-۱۱- کارشناس مسئول نظارت بر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
۱۰۷-۱۱- کارشناس نظارت بر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
۱۰۸-۱۱- کارشناس نظارت بر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی 

image_pdfimage_print