کوتاه از استاندارد :

ارتباط با مسئولین

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره تلفن مستقیم

محمدرحیم بهره مند

مدیر کل

۱۲۱

۳۳۴۴۴۳۲۹

ایمان موافق دهدشتی

معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی

۱۲۰

۳۳۴۵۱۲۴۶

علی عزیزی

معاون ارزیابی و انطباق

۱۲۰

۳۳۴۵۱۲۴۶

مصطفی رامشی

معاونت استانداردسازی و آموزش

۲-۰۷۷۳۷۲۱۴۳۴۰

۲-۰۷۷۳۷۲۱۴۳۴۰

قدرت الله شاهین زاده

معاون استاندارد بندر گناوه
              –

۰۷۷۳۳۱۲۳۸۶۰

حسین شریفی نسب اناری

رییس اداره حراست

۰۷۷۳۳۳۲۳۳۰۸

محمدمهدی وردیانی

رییس اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزی

۱۴۸

۳۳۴۵۱۰۵۱

علیرضا حاجیان

رییس ارزیابی انطباق کالاهای کیفیت صادراتی و وارداتی

۱۱۹

۳۳۴۴۴۳۲۵

هادی مقصودی

رییس اداره فناوری واطلاعات

۱۲۶

۳۳۴۴۴۳۲۵

محسن دیری زاده

مسئول واحد کارگزینی

۱۴۸

۳۳۴۵۱۰۵۱

محمد صفدران

سرپرست اداره امور آموزش و ترویج استاندارد

۱۴۹

۳۳۴۴۵۵۱۷

صابر خدری

مسئول امور تدوین

۱۴۴

۶-۳۳۴۴۴۳۲۵

محمود فقیه

مسئول خدمات و تاسیسات

۱۴۲

۶-۳۳۴۴۴۳۲۵

نصرالله پیروز فر

مسئول میز خدمات

۱۱۱و۱۱۲

۶-۳۳۴۴۴۳۲۵

فریده مواجی

رییس اداره نظارت بر اجرای استاندارد

۱۳۷

۳۳۴۵۱۰۶۲

عزت درخشنده ریشهری

رییس امور مالی

۱۲۴

۳۳۴۴۵۵۱۸

حمیده برسان

رییس اداره امور آزمایشگاه ها

۱۱۷

۳۳۴۵۱۲۴۸

نسیبه خضری

مسئول دبیرخانه

۱۴۱

۶-۳۳۴۴۴۳۲۵

محمد شکوهی

سرپرست فناوری اطلاعات

۱۱۸

 

ارتباط از طریق پست الکترونیکی:

اداره نظارت بر اجرای استاندارد Ejra@isirib.ir
اداره نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی impexp@isirib.ir
اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد Tadvin@isirib.ir
اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ict@isirib.ir

 

image_pdfimage_print