کوتاه از استاندارد :

نمایندگی استاندارد شهرستان دشتستان

اداره کل استاندارد بوشهر، در راستای تکریم ارباب رجوع و خدمت رسانی به مردم جهت ارائه خدمات و جلوگیری از صرف هزینه مالی و زمانی ناشی از تردد و سفرهای درون استانی و اجرای بند ط ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به پیگیری جهت ایجاد نمایندگی در سطح شهرستان ها نموده است.

 

بند ط ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بدین شرح است: در صورتی که دستگاه‌های اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکلات مصوب خود الزاما موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش های کمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند در صورتی که در تاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی‌ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی ربط خود را در مجتمع‌ اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می‌گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.

افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذیربط نمی‌گردد. هزینه‌های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع‌ها در بودجه وزارت کشور (استانداریها) پیش بینی می‌گردد. در سایر شهرها با تشخیص هیات وزیران اجرای این بند امکانپذیر می باشد.

image_pdfimage_print