کوتاه از استاندارد :

نمایندگی استاندارد بندر دیلم

شهرستان ديلم واقع درشمالي ترين نقطه استان بوشهر داراي دو بخش مركزي و امام حسن و جمعيت كل 40372 نفر ميباشد. اين شهرستان به دليل داشتن مرز آبي به طول 68 كيلومتر با خليج نيلگون فارس يكي از قديمي ترين و مهمترين بنادر استان محسوب ميشود به طوري كه سالانه حجم قابل توجهي كالا به صورت تجاري و ملواني وارد و صادر ميشود. شغل اكثر مردم در اين شهرستان وابسته به دريا مي باشد و طبق آمار تعداد شناورهاي فعال اعم از سفاري و صيادي 468 شناور مي باشد همچنين اين شهرستان شاهراه ترانزيتي و مواصلاتي استان هاي بوشهر، خوزستان و كهكيلويه و بويراحمد مي باشد.
نمايندگي استاندارد شهرستان ديلم در ارديبهشت ماه سال 1392 با حضور مسئولان استاني و شهرستاني درساختماني به مجاورت گمرك شهرستان و به منظور تسهيل در كار ارباب رجوعان افتتاح شد.


خدماتي كه در اين اداره ارايه مي شوند عبارت است از:
*نمونه برداري از كالاهاي وارداتي، واحدهاي توليدي و مراكز عرضه
*نظارت بر واحدهاي توليدي، ماكز عرضه و واحدهاي خدماتي
*ارسال كالا به آزمايشگاه هاي همكار جهت انجام آزمون
*راه اندازي آزمايشگاه تعيين ماهيت در محل نمايندگي
*صدور مجوز ملواني

 

image_pdfimage_print