کوتاه از استاندارد :

اداره امور آزمایشگاه ها

در سال‌های اخیر افزایش دامنه فعالیت سازمان ملی استاندارد در زمینه نظارت بر کالاهای تولیدی، صادراتی و وارداتی به خصوص پس از ابلاغ ماده 3 قانون ارتقاء کیفی خودرو و محصولات صنعتی داخلی، لزوم انجام آزمون جهت ارزیابی انطباق کالاها منجر به گسترش و تعدد آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد در سطح کشور شد که جهت هماهنگی و یکپارچگی عملکرد آن‌ها و با استناد به قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و اصلاحیه های بعدی( مصوب سال 1371 و 1376) اداره امور آزمایشگاه‌ها تشکیل گردید.

در فصل دوم این قانون آمده است:

ماده 3: وظایف موسسه مبتنی بر تحقیقات، تدوین و اجرای استاندارد.

7- ترویج سیستم‌ بین المللی یکاها (SI) به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاس‌های در کشور و کالیبره کردن وسایل سنجش.

8- آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه‌ای و صدور گواهینامه‌های لازم.

تبصره 3- آزمایشگاه هایی که تاییدیه لازم را از مؤسسه (سازمان ملی استاندارد ایران) دریافت نموده باشند می توانند در رابطه با تطبیق کالاها با استانداردهای ملی مربوطه اظهار نظر نمایند.

تبصره 4- آزمایشگاه‌های موسسه (جز در مورد مواد دارویی) در زمینه ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوط و تنظیم کردن (کالیبره کردن) وسائل سنجش، به عنوان آزمایشگاه‌های مرجع در کشور شناخته می‌شوند.

ماده 4: موسسه موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگی‌های کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حائز اهمیت می‌باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نمایند.

ماده 7: عیار رسمی مصنوعات فلزات گرانبها دراستاندارد رسمی مربوط تعیین می گردد.

تبصره- تدوین، نشر آگهی‌های قانونی، اجرای استاندارد،‌ علامت گذاری و کنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات کلی این قانون است و مؤسسه (سازمان ملی استاندارد ایران) تنها مرجع قانونی انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها است.

ماده 17: مؤسسه (سازمان ملی استاندارد ایران) موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاه‌های مناسب دایر نماید.

تبصره 1- کلیه آزمایشگاه‌هایی که بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران از مؤسسه (سازمان ملی استاندارد ایران) منتزع شده، مجدداً مسترد خواهد شد.

تبصره 2- گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه‌های مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سازمان ملی استاندارد ایران) دریافت نمایند.

بر همین اساس وظيفه اصلی اداره امور آزمايشگاهها انجام آزمون برروی نمونه های واحدهای توليدی ، سطح بازار، کالاهای صادراتی و وارداتی و انطباق آن با استانداردهای ملی مربوطه می‌باشد. در صورت احراز عدم انطباق با استانداردهاي ملي، مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اداره نظارت بر اجراي استاندارد و یا اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی اعلام مي گردد. همچنين آموزش مسئولين کنترل کيفيت و کارآموزان معرفی شده از سوی دانشگاههای استان بوشهر نیز به عهده اين اداره می‌باشد.

ضمناً بررسی نتایج آزمون ماهانه واحدهای تولیدی که توسط مسؤولین کنترل کیفیت ارسال می‌گردد نیز از دیگر وظایف این اداره می باشد.

پس از ابلاغ بند ج سیاست‌های اصل 44 از سوی دولت محترم، اداره کل استاندارد بوشهر نیز نسبت به احصاء و واگذاری امور تصدی گری خود در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی به بخش خصوصی اقدام نمود که از این قبل اداره کل استاندارد بوشهر در زمینه اجرای قانون، برون سپاری به آزمایشگاه‌های همکار و به لحاظ تعداد زمینه آزمون در سطح کشور جزء برترین‌ها می‌باشد.

 

آزمایشگاه های موجود در اداره کل:

          آزمایشگاه برق، مکانیک و فلزشناسی

          آزمایشگاه اوزان و مقیاس‌ها

          آزمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی

          آزمایشگاه میکروبیولوژی

          آزمایشگاه نساجی و چرم

          آزمایشگاه سلولزی و بسته بندی

          آزمایشگاه صنایع شیمیایی و تجزیه دستگاهی

 

لینک های مرتبط:

          مرکز ملی تائید صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران

          بانک آزمایشگاه ‌های همکار

 

بانک های اطلاعاتی تخصصی

لیست آزمايشگاه هاي تأييد صلاحيت شده بر اساس روش اجرايي NACI-P13

آزمایشگاه های آزمون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025

آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد

آزمايشگاه هاي تأييد صلاحيت شده بر اساس روش اجرايي NACI-P13

آزمايشگاههاي آزمون تائيد صلاحيت شده بر اساس استاندارد 17025

آزمايشگاههاي کاليبراسيون تائيد صلاحيت شده بر اساس استاندارد 17025

 

مدارک مورد نياز جهت تاييد صلاحيت بر اساس استاندارد 17025

توجه: کليه مدارک بجز تقاضاي کتبي، در قالب CD به مرکز ملي تاييد صلاحيت ايران واقع در تهران-خيابان ولي عصر-بالاتر از ميدان ولي عصر-کوچه شهيد شهامتي پلاک 33 ارسال گردد.

نمودار فرايند تاييد صلاحيت آزمايشگاهها براساس استاندارد 17025 در مرکز ملي تاييد صلاحيت

مدارک مورد نياز جهت تاييد صلاحيت بر اساس روش اجرايي NACI-P13 

توجه:کليه مدارک به اداره کل استاندارد استان مربوطه ارسال گردد.

image_pdfimage_print