کوتاه از استاندارد :

اداره امور آزمایشگاه ها

در سال‌های اخیر افزایش دامنه فعالیت سازمان ملی استاندارد در زمینه نظارت بر کالاهای تولیدی، صادراتی و وارداتی به خصوص پس از ابلاغ ماده ۳ قانون ارتقاء کیفی خودرو و محصولات صنعتی داخلی، لزوم انجام آزمون جهت ارزیابی انطباق کالاها منجر به گسترش و تعدد آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد در سطح کشور شد که جهت هماهنگی و یکپارچگی عملکرد آن‌ها و با استناد به قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و اصلاحیه های بعدی( مصوب سال ۱۳۷۱ و ۱۳۷۶) اداره امور آزمایشگاه‌ها تشکیل گردید.

در فصل دوم این قانون آمده است:

ماده ۳: وظایف موسسه مبتنی بر تحقیقات، تدوین و اجرای استاندارد.

۷- ترویج سیستم‌ بین المللی یکاها (SI) به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاس‌های در کشور و کالیبره کردن وسایل سنجش.

۸- آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه‌ای و صدور گواهینامه‌های لازم.

تبصره ۳- آزمایشگاه هایی که تاییدیه لازم را از مؤسسه (سازمان ملی استاندارد ایران) دریافت نموده باشند می توانند در رابطه با تطبیق کالاها با استانداردهای ملی مربوطه اظهار نظر نمایند.

تبصره ۴- آزمایشگاه‌های موسسه (جز در مورد مواد دارویی) در زمینه ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوط و تنظیم کردن (کالیبره کردن) وسائل سنجش، به عنوان آزمایشگاه‌های مرجع در کشور شناخته می‌شوند.

ماده ۴: موسسه موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگی‌های کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حائز اهمیت می‌باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نمایند.

ماده ۷: عیار رسمی مصنوعات فلزات گرانبها دراستاندارد رسمی مربوط تعیین می گردد.

تبصره- تدوین، نشر آگهی‌های قانونی، اجرای استاندارد،‌ علامت گذاری و کنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات کلی این قانون است و مؤسسه (سازمان ملی استاندارد ایران) تنها مرجع قانونی انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها است.

ماده ۱۷: مؤسسه (سازمان ملی استاندارد ایران) موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاه‌های مناسب دایر نماید.

تبصره ۱- کلیه آزمایشگاه‌هایی که بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران از مؤسسه (سازمان ملی استاندارد ایران) منتزع شده، مجدداً مسترد خواهد شد.

تبصره ۲- گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه‌های مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سازمان ملی استاندارد ایران) دریافت نمایند.

بر همین اساس وظیفه اصلی اداره امور آزمایشگاهها انجام آزمون برروی نمونه های واحدهای تولیدی ، سطح بازار، کالاهای صادراتی و وارداتی و انطباق آن با استانداردهای ملی مربوطه می‌باشد. در صورت احراز عدم انطباق با استانداردهای ملی، مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اداره نظارت بر اجرای استاندارد و یا اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی اعلام می گردد. همچنین آموزش مسئولین کنترل کیفیت و کارآموزان معرفی شده از سوی دانشگاههای استان بوشهر نیز به عهده این اداره می‌باشد.

ضمناً بررسی نتایج آزمون ماهانه واحدهای تولیدی که توسط مسؤولین کنترل کیفیت ارسال می‌گردد نیز از دیگر وظایف این اداره می باشد.

پس از ابلاغ بند ج سیاست‌های اصل ۴۴ از سوی دولت محترم، اداره کل استاندارد بوشهر نیز نسبت به احصاء و واگذاری امور تصدی گری خود در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی به بخش خصوصی اقدام نمود که از این قبل اداره کل استاندارد بوشهر در زمینه اجرای قانون، برون سپاری به آزمایشگاه‌های همکار و به لحاظ تعداد زمینه آزمون در سطح کشور جزء برترین‌ها می‌باشد.

 

آزمایشگاه های موجود در اداره کل:

          آزمایشگاه برق، مکانیک و فلزشناسی

          آزمایشگاه اوزان و مقیاس‌ها

          آزمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی

          آزمایشگاه میکروبیولوژی

          آزمایشگاه نساجی و چرم

          آزمایشگاه سلولزی و بسته بندی

          آزمایشگاه صنایع شیمیایی و تجزیه دستگاهی

 

لینک های مرتبط:

          مرکز ملی تائید صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران

          بانک آزمایشگاه ‌های همکار

 

بانک های اطلاعاتی تخصصی

لیست آزمایشگاه های تأیید صلاحیت شده بر اساس روش اجرایی NACI-P13

آزمایشگاه های آزمون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵

آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد

آزمایشگاه های تأیید صلاحیت شده بر اساس روش اجرایی NACI-P13

آزمایشگاههای آزمون تائید صلاحیت شده بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵

آزمایشگاههای کالیبراسیون تائید صلاحیت شده بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵

 

مدارک مورد نیاز جهت تایید صلاحیت بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵

توجه: کلیه مدارک بجز تقاضای کتبی، در قالب CD به مرکز ملی تایید صلاحیت ایران واقع در تهران-خیابان ولی عصر-بالاتر از میدان ولی عصر-کوچه شهید شهامتی پلاک ۳۳ ارسال گردد.

نمودار فرایند تایید صلاحیت آزمایشگاهها براساس استاندارد ۱۷۰۲۵ در مرکز ملی تایید صلاحیت

مدارک مورد نیاز جهت تایید صلاحیت بر اساس روش اجرایی NACI-P13 

توجه:کلیه مدارک به اداره کل استاندارد استان مربوطه ارسال گردد.

image_pdfimage_print