کوتاه از استاندارد :

جستجوی آزمایشگاههای همکار استاندارد استان بوشهر

نام آزمایشگاهگواهی ۱۷۰۲۵نوع فعالیتشهرستانآدرستلفن ثابتفکسموبایلنام مسئولمحدوده صنعتشماره گواهینامهنوع گواهینامهعنوان آزمونشماره استاندارد
آزمون صنعت گناوهنداردتست فرآوردهبوشهر خ بهشت صادق ک فردوس۴ ۰۷۷۱-۳۵۳۴۷۹۸۰۷۷۱-۳۵۳۴۷۹۸۹۱۷۱۷۱۳۱۷۶سید جبار موسویخودرو نیروی محرکهBsh/2759NACIP-13۱- تسمه پروانه
۲- محرک¬های تسمه ای سنکرون- تسمه های صنعت خودرو
۳- محرک¬های تسمه ای سنکرون- پولی های صنعت خودرو
۴- ماشن آلات کشاورزی- تسمه های شش گوش یکپارچه و مقاطع شیاری پولی های متناظر
۵- محرک¬های تسمه ای – تسمه های V شکل برای صنعت خودرو و پولی های متناظر
۶- تسمه نقاله ها با الیاف فولادی
۷- تسمه نقاله ها- تعیین حداقل فاصله انتقال روی سه غلتک هرزگرد
۸- تسمه نقاله های بافته شده - تعیین طول خالص یک تسمه نقاله بی انتها(متصل)
۹- تسمه نقاله های با ساختار بافته شده دارای روکش لاستیکی یا پلاستیکی برای معدن کاری در زیر زمین
۱۰- تسمه نقاله های سبک
استاندارد ملی ایران به شماره ۱۹۸۷
استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۴۰۹
استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۴۱۰
استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۴۱۱

استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۴۱۲

استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۱۳۴۰۸
استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۴۱۴

استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۴۱۵

استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۴۱۶

استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۱۳۴۱۷
آزمون صنعت گناوهنداردتست فرآوردهبوشهرخ بهشت صادق ک فردوس ۴۰۷۷۱-۳۵۳۴۷۹۸۰۷۷۱-۳۵۳۴۷۹۸۹۱۷۱۷۱۳۱۷۶سید جبار موسویبرق و الکترونیک Bsh/2758NACIP-13۱- هادی های کابل های عایق شده
۲- سیم و کابل یا عایق پلی وینیل کلراید با ولتاژ اسمی تا و خود ۷۵۰/۴۵۰ ولت
۳- سیم و کابل یا عایق و روکش پلی وینیل کلراید با ولتاژ اسمی تا و خود ۷۵۰/۴۵۰ ولت
۴- سیم و کابل یا عایق پلی وینیل کلراید با ولتاژ اسمی تا و خود ۷۵۰/۴۵۰ ولت
۵- سیم و کابل یا عایق و غلاف پلی وینیل کلراید با ولتاژ اسمی تا و خود ۷۵۰/۴۵۰ ولت
۶- سیم و کابل یا عایق پلی وینیل کلراید با ولتاژ اسمی تا و خود ۷۵۰/۴۵۰ ولت
۷- سیم و کابل یا عایق پلی وینیل کلراید با ولتاژ اسمی تا و خود ۷۵۰/۴۵۰ ولت
۸- مواد عایق و روکش کابل های الکتریکی و نوری
۹- مواد عایق و روکش کابل های الکتریکی و نوری

۱۰- مواد عایق و غلاف کابلهای الکتریکی و نوری

۱۱- مواد عایق و روکش کابل های الکتریکی و نوری
۱۲- مواد عایق و روکش کابل های الکتریکی و نوری، روش های ویژه برای آمیزه های الاستومری
۱۳- مواد عایق و روکش کابل های الکتریکی و نوری، روش های ویژه برای آمیزه های پلی وینیل کلرایدمواد عایق و روکش کابل های الکتریکی و نوری، روش های ویژه برای آمیزه های پلی وینیل کلراید
۱۵- روش های آزمون کابلهای الکتریکی تحت شرایط آتش
۱۶- کابلهای قدرت با عایق اکسترود شده و تجهیزات جانبی آن برای ولتاژهای اسمی تا kv1 و تا و خود
استاندارد ملی به شماره ۲-۳-۵۵۲۵


استاندارد ملی به شماره ۳۰۸۱


استاندارد ملی به شماره ۱-۳۵۶۹
استاندارد ملی به شماره ۱-۱-۵۵۲۵
استاندارد ملی به شماره ۲-۱-۵۵۲۵

استاندارد ملی به شماره ۳-۱-۵۵۲۵

استاندارد ملی به شماره ۴-۱-۵۵۲۵
استاندارد ملی به شماره ۱-۲-۵۵۲۵استاندارد ملی به شماره ۱-۳-۵۵۲۵

استاندارد ملی به شماره ۳۰۸۴
استاندارد ملی به شماره ۱-۶۰۷

استاندارد ملی به شماره ۲-۶۰۷

استاندارد ملی به شماره ۳-۶۰۷

استاندارد ملی به شماره ۴-۶۰۷


استاندارد ملی به شماره ۵-۶۰۷


استاندارد ملی به شماره ۶-۶۰۷
آزمون پردازه لیاننداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی بوشهر ، فلکه دوم سمت چپ۰۷۷۱-۴۵۴۷۳۷۵۰۷۷۱-۴۵۴۷۳۷۵۹۱۷۳۷۱۰۷۷۳ابراهیم شاکردرگاه برق و الکترونیکBsh/2232NACIP-13۱- کلیدهای مینیاتوری(تا سقف ۶۰ آمپر)
۲- مجموعه وسایل قطع و وصل و فرمان فشار ضعیف (کنتاکتورها)

۳- کلیدهای خودکار
۴- کلیدها برای مصارف خانگی و مشابه
۵- پریز و دو شاخه برای مصارف خانگی و مشابه و قسمت الزامات محافظ های الکترونیکی
استاندارد ملی به شماره ۲۶۱۱

استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۴-۴۸۳۵ و ۱-۴۸۳۵ و ۳-۴-۴۸۳۵
IEC 60947-4-1 IEC 60947-4-3
استاندارد ملی ایران به شماره ۲- ۴۸۳۵
استاندارد ملی ایران به شماره ۴۶۲
استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۶۳۵
آزمون پردازه لیاننداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی بوشهر ، فلکه دوم سمت چپ۰۷۷۱-۴۵۴۷۳۷۵۰۷۷۱-۴۵۴۷۳۷۵۹۱۷۳۷۱۰۷۷۳ابراهیم شاکردرگاه مکانیک و فلزشناسی Bsh/1925NACIP-13۱- سنگ های ساینده
۲- پمپ های روتودینامیکی

۳- پمپ های گریز از مرکز، جریان مختلط و محوری
استاندارد ملی به شماره ۶۷۱۷
استاندارد ملی به شماره ۷۸۱۷

استاندارد ملی به شماره ۲-۷۸۱۷
آزمون پردازه لیاننداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی بوشهر ، فلکه دوم سمت چپ۰۷۷۱-۴۵۴۷۳۷۵۰۷۷۱-۴۵۴۷۳۷۵۹۱۷۳۷۱۰۷۷۳ابراهیم شاکردرگاه برق و الکترونیکBsh/2058NACIP-13۱- چراغ¬ها
۲- برگهای استاندارد مربوط به سرپیچ هاسر پیچ با رزوه ادیسون
استاندارد ملی به شماره ۱-۵۹۲۰
استاندارد ملی به شماره ۳۰۸۷
استاندارد ملی به شماره ۶۸۸
آزمون پردازه لیاننداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی بوشهر ، فلکه دوم سمت چپ۰۷۷۱-۴۵۴۷۳۷۵۰۷۷۱-۴۵۴۷۳۷۵۹۱۷۳۷۱۰۷۷۳ابراهیم شاکردرگاه برق و الکترونیکBsh/2778NACIP-13۱- ابزارهای الکتریکی قابل حمل موتوردار

۲- ابزارهای الکتریکی دستی موتوردار
استاندارد ملی به شماره ۱-۵۴۹۱
IEC 61029-1

استاندارد ملی به شماره ۱-۴۵۴۹
IEC 60745-1
آفتاب کویر پارسنداردتست فرآوردهبوشهرشهرک صنعتی شماره ۲ – مجتمع کارگاهی – کارگاه ۱۰ ۰۷۷۱-۴۵۵۲۷۸۳۰۷۷۱-۴۵۵۲۷۸۴۹۱۷۷۷۱۳۳۶۲امین زارعیبرق و الکترونبک Bsh/985NACIP-13۱- وسایل برودتی خانگی (یخچال -فریزر و یخچال فریزر)
۲- وسایل سرمازا (یخچال و فریزر)بستنی ساز و یخ ساز
۳- وسایل برودتی خانگی (یخچال - فریزر و یخچال فریزر)استاندارد ملی به شماره ۱۴۵۷۷

استاندارد ملی به شماره۲۴-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره ۱۳۷۰۰
آفتاب کویر پارسنداردتست فرآوردهبوشهرشهرک صنعتی شماره ۲ – مجتمع کارگاهی – کارگاه ۱۰ ۰۷۷۱-۴۵۵۲۷۸۳۰۷۷۱-۴۵۵۲۷۸۴۹۱۷۷۷۱۳۳۶۲امین زارعیبرق و الکترونیکBsh/984NACIP-13۱- ماشین های شیر دوش برقی
۲- گرم کننده های برقی غوطه ور نصب ثابت
۳- لوازم توزیع و ماشین های سکه ای تجاری
۴- کباب پزهای مخصوص فضای باز
۵- بادبزن های دمنده و مکنده
۶- المنت های گرمازای صفحه ای قابل انعطاف برای گرم کردن اتاق
۷- رطوبت سازها
۸- رطوبت سازهای مورد استفاده با سیستم های گرمایش، تهویه یا تهویه مطبوع
۹- اجاق های ریز موج شامل اجاق های ریز موج ترکیبی
۱۰- گرم کننده های محیط
۱۱- هودهای اجاق خوراک پزی
۱۲- وسایل ماساژ دهنده
۱۳- اتو کننده ها
۱۴- ابزارهای گرمازای قابل حمل و وسایل مشابه
۱۵- دهان شویه های برقی
۱۶- وسایل تمیز کننده سطح با استفاده از مایع یا بخار برای مصارف خانگی
۱۷- حشره کش های برقی
۱۸- گرم کننده های محیط با مخزن حرارتی
۱۹- وسایل تمیز کننده هوا
۲۰- ماشین های تجاری برقی آشپزخانه
۲۱- ماشین های کف ساب و کف شوی
۲۲- خشک کن های چرخشی
۲۳- صفحات گرم نگه دارنده و وسایل مشابه
۲۴- سرخ کن ها به روش غوطه وری در روغن ، تابه های مشابه
۲۵- ماشین های آشپزخانه
۲۶- گرم کننده های برقی مایعات
۲۷- خردکن های ضایعات مواد غذایی
۲۸- پتوها ، تشکچه ها و وسایل حرارتی قابل انعطاف مشابه
۲۹- آب گرمکن های برقی مخزن دار
۳۰- وسایل مراقبت از پوست و مو
۳۱- ساعت ها
۳۲- چرخ های خیاطی
۳۳- وسایل برقی خانگی و مشابه
۳۴- جاروهای برقی و وسایل تمیز کننده با سیستم مکش آب
۳۵- اتوهای الکتریکی
۳۶- خشک کن های دارای مخزن چرخان
۳۷- ماشین های ظرفشویی برقی
۳۸- اجاق های خوراک پز برقی ثابت ، واحدهای گرمازای صفحه ای فرها و وسایل مشابه
۳۹- ماشین های لباسشویی برقی
۴۰- ریش تراش ها ، ماشین های اصلاح ( موزن) و وسایل مشابه
۴۱- ویژه کباب پزها ، برشته کن ها و دستگاههای پخت قابل حمل مشابه
استاندارد ملی به شماره۷۰-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۷۳-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۷۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۷۸-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۸۰-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۹۶-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۹۸-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۸۸-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۲۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۳۰-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۳۱-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۳۲-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۴۴-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۴۵-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۵۲-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۵۴-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۵۹-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۶۱-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۶۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۶۴-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۰-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۱-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۲-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۳-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۴-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۶-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۷-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۲۱-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۲۳-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۲۶-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۲۸-۲-۱۵۶۲استاندارد ملی به شماره ۱-۱۵۶۲ استاندارد ملی به شماره ۲-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۳-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۴-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۶-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۷-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۸-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۹-۲-۱۵۶۲
ارتباطات نوین گستر سیرافنداردتست فرآوردهبوشهربزرگراه خلیج فارس جنب پایانه حمل و نقل۰۷۷۱-۴۵۵۲۰۰۷۰۷۷۱-۴۵۵۲۰۰۷۹۱۷۱۷۱۲۲۸۵حسن ماشینیبرق و الکترونیکBsh/2065NACIP-13۱- موتورهای الکتریکی القایی تکفاز
۲- موتورهای الکتریکی القایی سه فاز
۳- ماشین های الکتریکی دوار
۴- ماشین های الکتریکی دوار
۵- ماشین های الکتریکی دوار
۶- ماشین های الکتریکی دوار
۷- ماشین های الکتریکی دوار
۸- ماشین های الکتریکی دوار
استاندارد ملی ایران به شماره ۷۸۷۴
استاندارد ملی ایران به شماره ۷۹۶۶
استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۳۷۷۲
استاندارد ملی ایران به شماره۱۱-۳۷۷۲
استاندارد ملی ایران به شماره۱۲-۳۷۷۲
استاندارد ملی ایران به شماره۱۵-۳۷۷۲
استاندارد ملی ایران به شماره۲۶-۳۷۷۲
استاندارد ملی ایران به شماره ۲۹-۳۷۷۲
ارتباطات نوین گستر سیرافنداردتست فرآوردهبوشهربزرگراه خلیج فارس جنب پایانه حمل و نقل۰۷۷۱-۴۵۵۲۰۰۷۰۷۷۱-۴۵۵۲۰۰۷۹۱۷۱۷۱۲۲۸۵حسن ماشینیبرق و الکترونیک Bsh/2157NACIP-13۱- ماشین لباسشویی

۲- اتوبرقی خانگی

۳- جاروبرقی
استاندارد ملی به شماره ۲-۳۴۷۷

استاندارد ملی به شماره ۷۸۷۲

استاندارد ملی به شماره ۱۰۶۷۲
استاندارد ملی به شماره ۵۶۳۵
ارتباطات نوین گستر سیرافنداردتست فرآوردهبوشهربزرگراه خلیج فارس جنب پایانه حمل و نقل۰۷۷۱-۲۵۵۲۰۰۷۰۷۷۱-۴۵۵۲۰۰۷۹۱۷۱۷۱۲۲۸۵حسن ماشینیبرق و الکترونیک Bsh/2066NACIP-13۱- پروژکتورها
۲- برشته کن های یک طرفه و دو طرفه الکتریکی تجاری
۳- تابه های پخت الکتریکی چند منظوره تجاری
۴- چمن زن های کنترل شونده توسط فرد پیاده که با برق شهر کار می کند
۵- ماشینهای نظافت و عملیات بر روی کف جهت مصارف صنعتی و تجاری

۶- محرک های مخصوص کرکره ها،سایبان ها،پرده
۷- محرکهای مخصوص حرکت عمودی درهای پارکینگ ساختمان مسکونی
۸- محرک های مخصوص دروازه ها، درها و پنجره
۹- وسایل برودتی خانگی
۱۰- یخچال ، فریزر، یخچال‌فریزر خانگی
۱۱- ماشین های شیر دوش برقی
۱۲- گرم کننده های برقی غوطه ور نصب ثابت
۱۳- لوازم توزیع و ماشین های سکه ای تجاری
۱۴- کباب پزهای مخصوص فضای باز
۱۵- بادبزن های دمنده و مکنده
۱۶- المنت های گرمازای صفحه ای قابل انعطاف برای گرم کردن اتاق
۱۷- رطوبت سازها
۱۸- رطوبت سازهای مورد استفاده با سیستم های گرمایش، تهویه یا تهویه مطبوع
۱۹- اجاق های ریز موج شامل اجاق های ریز موج ترکیبی
۲۰- موتور کمپرسورها
۲۱- گرم کننده های محیط
۲۲- هودهای اجاق خوراک پزی
۲۳- وسایل ماساژ دهنده
۲۴- اتو کننده ها
۲۵- ابزارهای گرمازای قابل حمل و وسایل مشابه
۲۶- دهان شویه های برقی
۲۷- وسایل تمیز کننده سطح با استفاده از مایع یا بخار برای مصارف خانگی
۲۸- حشره کش های برقی
۲۹- گرم کننده های محیط با مخزن حرارتی
۳۰- وسایل تمیز کننده هوا
۳۱- ماشین های تجاری برقی آشپزخانه
۳۲- ماشین های کف ساب و کف شوی
۳۳- خشک کن های چرخشی
۳۴- صفحات گرم نگه دارنده و وسایل مشابه
۳۵- سرخ کن ها به روش غوطه وری در روغن ، تابه های مشابه
۳۶- ماشین های آشپزخانه
۳۷- گرم کننده های برقی مایعات
۳۸- خردکن های ضایعات مواد غذایی
۳۹- پتوها ، تشکچه ها و وسایل حرارتی قابل انعطاف مشابه
۴۰- آب گرمکن های برقی مخزن دار
۴۱- وسایل مراقبت از پوست و مو
۴۲- ساعت ها
۴۳- چرخ های خیاطی
۴۴- وسایل برقی خانگی و مشابه
۴۵- جاروهای برقی و وسایل تمیز کننده با سیستم مکش آب
۴۶- اتوهای الکتریکی
۴۷- خشک کن های دارای مخزن چرخان
۴۸- ماشین های ظرفشویی برقی
۴۹- اجاق های خوراک پز برقی ثابت ، واحدهای گرمازای صفحه ای فرها و وسایل مشابه
۵۰- ماشین های لباسشویی برقی
۵۱- ریش تراش ها ، ماشین های اصلاح ( موزن) و وسایل مشابه
۵۲- ویژه کباب پزها ، برشته کن ها و دستگاههای پخت قابل حمل مشابه
استاندارد ملی به شماره ۵۶-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره ۳۸-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره ۳۹-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره ۷۷-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره ۶۷-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره ۹۷-۲-۱۵۶۲


استاندارد ملی به شماره ۹۵-۲-۱۵۶۲


استاندارد ملی به شماره ۱۰۳-۲-۱۵۶۲


استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۷۰۰
استاندارد ملی به شماره ۲-۴۸۵۳استاندارد ملی به شماره۷۰-۲-۱۵۶۲ استاندارد ملی به شماره۷۳-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۷۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۷۸-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۸۰-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۹۶-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۹۸-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۸۸-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۲۵-۲-۱۵۶۲


استاندارد ملی به شماره ۳۴-۲-۱۵۶۲
ا
استاندارد ملی به شماره۳۰-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۳۱-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۳۲-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۴۴-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۴۵-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۵۲-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۵۴-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۵۹-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۶۱-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۶۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۶۴-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۰-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۱-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۲-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۳-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۴-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۶-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۷-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۲۱-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۲۳-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۲۶-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۲۸-۲-۱۵۶۲استاندارد ملی به شماره ۱-۱۵۶۲ استاندارد ملی به شماره ۲-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۳-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۴-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۶-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۷-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۸-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۹-۲-۱۵۶۲
اقیانوس سبزنداردتست فرآوردهبوشهرشهرک صنعتی ۱ ، ضلع شرقی اداره کل استاندارد استان بوشهر۰۷۷۱-۴۵۵۱۴۴۶۰۷۷۱-۴۵۵۵۹۱۶۹۱۷۱۷۲۴۲۴۰مجید میمنیمکانیک و فلزشناسی Bsh/1065NACIP-13۱- قاشق ،چنگال،کارد و سایر وسایل مشابه برای غذاخوری ویژگیها و روشهای آزمون

۲- الکترودهای جوشکاری
۳- طناب فولادی
۴- سختی سنجی


۵- ناودانی های گرم نوردیده لبه گردبال شیبدار – ویژگی و روش های آزمون

۶- کفه بیل

۷- آزمون خمش

۸- عمق سنجی فلزات به روش هاردنس

۹- آماده سازی نمونه متالوگرافیآزمون کشش
۱۱- پیچ


۱۲- پیچ خودکارمهره

۱۴- اتصال دهنده پیچ ، مهره و میله ی یک یا دو سردنده از جنس فولاد زنگ نزن آستنیتمیلگرد شبکه ای

۱۶- میلگرد مصرفی در بتن
۱۷- ورق۱۸- لوله۱۹- پروفیل های فولادی
استاندارد ملی به شماره ۴۳۴۶استاندارد ملی به شماره ۸۷۱
ANSI AWS A 5-1
ANSI AWS A 5-25استاندارد ملی به شماره ۲۶۸۰ ASTM A 931-96 ,ASTM A 1023
ASTM A 1007-02, BS 302, BS 4545
DIN EN 12385-4 , DIN EN 12385-5
DIN EN 12385-1, DIN EN ISO 1460

استانداردهای ملی به شماره ۱-۷۸۱۱ و ۱-۷۸۱۰ و
۲-۷۸۱۰ و ۳-۷۸۱۰
ASTM E 92 , ASTM E 18


استاندارد ملی به شماره ۱-۴۴۷۷


استاندارد ملی به شماره ۵۸۷
BS 3388, JIS 8902

استاندارد ملی به شماره ۱۰۱۶
ASTM E 290

ASTM E 384

ASTM E 3
استاندارد ملی به شماره ۸۱۳۳و ۲-۸۱۰۳و ۱۱۵۵۸
ISO 11082

استاندارد ملی به شماره ۳۱۳۲
ISO 6935-1, ISO 6935-2
DIN 1013,DIN488-Part4
DIN 488-Part 2
BS 4449:1997, JIS G 3112

استانداردهای ملی به شماره ۳۶۹۳و۳۹۹۴
استانداردهای ملی به شماره ۵۷۲۳و۵۷۲۲
JIS G 3131-1996, JLS G 3141-1996

استانداردهای ملی به شماره ۳۳۶۰و ۳۲۹۳
( به استثنای ۹-۳و۹-۴)
استاندارد های ملی به شماره ۳۵۷۴ و۱۰۲۶و۱۴۲۲و
۱۱۴۱۵

استاندارد ملی به شماره های ۷۳۳۹و۷۳۳۶و۷۳۳۸و۷۳۳۷و۷۳۳۵
استانداردهای ملی به شماره ۵۶۵۵ و ۵۶۵۴
ISO 898-2, ISO 898-6
ASTM A 563-04 A
ASTM A 194,ASTM F 594

استاندارد ملی به شماره ۴۵۵۵
ASTM F 541-04, ASTM F 738 M-02
BS EN ISO 3506-2و BS EN ISO 3506-1
DIN 267-11استاندارد ملی به شماره ۱۰۲۷۲ ISO 6892
ASTME 8, ASTMA 370
, BS 18:1987 DIN 50125
BS EN 1002-5:1992, BS EN 10002-2001

استاندارد ملی به شماره ۲۸۷۴
ASTM A 320, ASTM A 540
ASTM A 354, ASTMA 193
JIS B 1051-1991و ISO 898-1
BS 1768:1963, BS A,119

ISO 2702, JIS B 1115
اقیانوس سبزنداردتست فرآوردهبوشهرشهرک صنعتی ۱ ، ضلع شرقی اداره کل استاندارد استان بوشهر۰۷۷۱-۴۵۵۱۴۴۶۰۷۷۱-۴۵۵۵۹۱۶۹۱۷۱۷۲۴۲۴۰مجید میمنیمکانیک وفلزشناسیBsh/1764NACIP-13۲۶-آچار مهندسی یک سر
۲۷- آچار مهندسی دو سر با دهانه های باز
۲۸- آچارهای دو سر (سرکج و تخت)
۲۹- آچار های دو سر (سرکج ، اصلاح شده، سر کج عمیق)
۳۰- آچارهای دوسر
۳۱- آچار ضربه
۳۲- آچارهای ترکیبی
۳۳-کاتر
۱- آچار انبر قفلی و انبر قفلی
۲- آچار آلن شش گوش
۳- تیغ اره نواری برش فلز

۴- قیچی مفتول بر
۵- گیره رومیزی کارگاهی
۶- آچارمهره چرخ خودرو
۷- تیغه های پیچ گشتی برای پیچ های سر شیاردار
۸- پیچ گشتی چهار سو
۹- آچار بکس و تخت۱۰- آچار شمع خودرو
۱۱- تیغ اره گرد

۱۲- آچار با آلیاژ برنج
۱۳- تیغ اره
۱۴- فرغون فلزی
۱۵- آچار لوله گیر
۱۶- آچار شلاقی سبک
۱۷- آچار فرانسه
۱۸- آچار شلاقی سنگین
۱۹- آچارهای یک سررینگ ، یک سر تخت
۲۰- چکش سبک فولادی
۲۱- چکش سنگین فولادی
۲۲- پتک
۲۳- قلم ها و سنبه های فولادی
۲۴- سوهان
۴۲۲۹ISO
استاندارد ملی به شماره۱۱۶۵۸
استاندارد ملی به شماره۱۱۶۵۹
استاندارد ملی به شماره۱۱۶۶۰
استاندارد ملی به شماره۱۲۸۹۵
۱۰۷، ۵۹BS
۷۷۳۸ISO
۸۲۳۹ ISO
استاندارد ملی به شماره ۹۲۲۳
استاندارد ملی به شماره ۱۱۶۶۳
استاندارد ملی به شماره ۱-۱۲۴۴۲ و ۲-۱۲۴۴۲
MEAS B9451
استاندارد ملی به شماره ۹۲۲۵
استاندارد ملی به شماره ۹۲۲۴
استاندارد ملی به شماره ۱۲۷۴۹
استاندارد ملی به شماره ۱۸۰۳
استاندارد ملی به شماره ۴۱۵۳
استاندارد ملی به شماره ۱۱۲۱۳ و ۱-۱۷۱۱ISO
۱-۱۱۷۴ISO و ۳۱۲۴ DIN
۱۶۳۳ISO و ۳۳۱۵ISO
استاندارد ملی به شماره ۱۲۷۵۰
۱-۴۸۷۵ ISO و ۲-۴۸۷۵ ISO و ۳۸۷ BS و ۹۲۶۲ISO
۵۹-۱۰۷ BS
استاندارد ملی به شماره ۱۴۰۵۱

استاندارد ملی به شماره ۷۰۷
استاندارد ملی به شماره ۲۶۳۵
استاندارد ملی به شماره ۸۱۱۹
استاندارد ملی به شماره ۹۲۲۲
استاندارد ملی به شماره ۵۱۸۵
استاندارد ملی به شماره ۹۲۲۱
استاندارد ملی به شماره ۱-۸۳۴
استاندارد ملی به شماره ۸۱۲۱
استاندارد ملی به شماره ۸۱۲۰
استاندارد ملی به شماره ۸۱۱۸
استاندارد ملی به شماره ۱۰۳۵۶
استاندارد ملی به شماره ۱-۱۰۳۵۵ ، ۲-۱۰۳۵۵ ، ۳-۱۰۳۵۵
اقیانوس سبزنداردتست فرآوردهبوشهرشهرک صنعتی ۱ ، ضلع شرقی اداره کل استاندارد استان بوشهر۰۷۷۱-۴۵۵۱۴۴۶۰۷۷۱-۴۵۵۵۹۱۶۹۱۷۱۷۲۴۲۴۰مجید میمنیبرق و الکترونیک Bsh/1370NACIP-13۱- خودرو – هشدار دهنده های شنیداریاستاندارد ملی به شماره ۶۴۸۲
بند ۴-۱
بند ۴-۲-۱
بند ۴-۲-۲
بند ۴-۲-۲-۴

بند ۴-۲-۳
اقیانوس سبزنداردتست فرآوردهبوشهرشهرک صنعتی ۱ ، ضلع شرقی اداره کل استاندارد استان بوشهر۰۷۷۱-۴۵۵۱۴۴۶۰۷۷۱-۴۵۵۵۹۱۶۹۱۷۱۷۲۴۲۴۰مجید میمنیمکانیک و فلزشناسیBsh/2497NACIP-13۱- شیر‌آلات ساختمانی
۲- شیر آلات بهداشتی- شیرهای مخلوط اهرمی مکانیکی
۳- شیرهای بهداشتی
استاندارد ملی به شماره ۳۶۶۴
استاندارد ملی به شماره ۶۶۷۹

استاندارد ملی به شماره ۱۵۴۶
اقیانوس سبزنداردتست فرآوردهبوشهرشهرک صنعتی ۱ ، ضلع شرقی اداره کل استاندارد استان بوشهر۰۷۷۱-۴۵۵۱۴۴۶۰۷۷۱-۴۵۵۵۹۱۶۹۱۷۱۷۲۴۲۴۰مجید میمنیمکانیک و فلزشناسیBsh/1397NACIP-13۱- تیرآهن گرم نوردیده بال باریک شیبدار
۲- تیرآهنهای گرم نوردیده بال نیم پهن موازی
۳- نبشی های فولادی گرم نوردیده، نبشی های بال مساوی
۴- نبشی های فولادی گرم نوردیده، نبشی های بال نامساوی
۵- اندازه گیری عناصر توسط طیف سنجی نشر نوری تحت خلاء (کوانتومتری)
۶- آماده سازی
۷- زنجیر های حلقه کوتاه جهت استفاده در بالابرها
۸- زنجیرهای کالیبره حلقه کوتاه با مقطع گرد۹- زنجیرهای غلتکی انتقال نیرو با گام کوتاه
۱۰- آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیوم- شمش های آلیاژی برای ذوب مجدد
استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۷۷
استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۹۱
استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۳۹۶۸
استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۳۹۶۸
استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۹۷۹
ASTM E 350 ، ASTM E 1086
ASTM E 1009 ، ASTM E 1251
ASTM E 34 ، ASTM E 351
ASTM E 478-03 ، ASTM E 536-05
ASTM E 75 ، ASTM E 352-3
ASTM E 353 ، ASTM E 1010
ASTM E 716-94 ، ASTM E 255
استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۴۹
استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۵۰
استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۵۱
استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۵۲
استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۵۳
استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۵۴
استاندارد ملی ایران شماره ۳۴۵۲
استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۷۴۶
بخردنداردکالیبراسیونعسلویهفلکه اول فرودگاه بلوار ایران زمین – خیابان اطلسی ۰۷۷۲-۷۳۶۷۹۰۳۰۷۷۲-۷۳۶۷۹۰۴۹۱۲۳۹۸۵۷۱۹بهزاد عظیمیاوزان و مقیاس و وسایل سنجشBsh/1329NACIP-13۱- فرکانس متر
آمپر متر چنگکی
۲- اهم متر
۳- آمپر متر
۴- ترکمتر
۵- دما سنج
۶- فشار سنج
۷- ولت متر
C°۱۳۰ تا C°۲۰- ، C°۱/۰
C°۶۰۰ تا C°۱۳۰ ، C°۶/۰
C°۱۱۰۰ تا C°۶۰۰ ، C°۱/۲
bar 20 تا bar1- ، %R 05/0
bar 700 تا bar 20 ، %R 05/0
تا N.m 1000 ، %FS 1
mV 10تا V 1050 ، %۰۰۸/۰ تا % ۱/۰
mV 10تا V 1050 ، % ۰۶/۰ تا %۳
Hz 30 تا kHz 1
Aμ ۱۰۰ تا A 20 ، %۰۱/۰ تا % ۳/۰
mA100 تا A 20 ، % ۲/۰ تا % ۱
Hz30 تا Hz500
Ω۱۰ تا ΩM100 ، %۳/۰ تا %۲
Ω۱ ، Ω۱۰ ، Ω۱۰۰ ، %۰۱/۰ تا % ۵/۰
kΩ۱ ، Ωk10 ، Ωk100
MΩ۱ ، ΩM10
تا A 1000 ، % ۶/۰ تا %۱
تا A 1000
Hz 45تا Hz 65
Hz 10 تا kHz 500 ، % ۰۰۴/۰
بندر سازان جنوب گناوهنداردتست فرآوردهگناوهنوروزآباد قبل از خ گمرک ۰۷۷۲-۳۲۲۰۲۱۳۰۷۷۲-۳۲۲۰۲۱۳۹۱۷۱۷۲۴۷۲۸کبری رضاییخودرو نیروی محرکهBsh/1034NACIP-13۱- انواع لنت ترمزاستاندارد ملی ایران شماره ۵۸۶
بندر سازان جنوب گناوهنداردتست فرآوردهگناوهنوروزآباد قبل از خ گمرک ۰۷۷۲-۳۲۲۰۲۱۳۰۷۷۲-۳۲۲۰۲۱۳۹۱۷۱۷۲۴۷۲۸کبری رضاییخودرو نیروی محرکه Bsh/2886NACIP-13۱- صفحه کلاچ

۲- دیسک کلاچ

۳- لنت صفخه کلاچ
استاندارد ملی ایران شماره ۶۳۴۸ ، بند ۶-۴
استاندارد ملی ایران شماره ۶۳۴۸ ، بند ۶-۳
استاندارد ملی ایران شماره ۶۳۴۷ ، بند ۶-۲
استاندارد ملی ایران شماره ۶۳۴۷ ، بند ۶-۴
استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۰۵ ، بند ۷-۱
استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۰۵ ، بند ۷-۲
بندر سازان جنوب گناوهنداردتست فرآوردهگناوهنوروزآباد قبل از خ گمرک ۰۷۷۲-۳۲۲۰۲۱۳۰۷۷۲-۳۲۲۰۲۱۳۹۱۷۱۷۲۴۷۲۸کبری رضاییمکانیک و فلزشناسی Bsh/1106NACIP-13۱-اسباب بازیاستاندارد ملی به شماره ۶۲۰۴
و اصلاحیه اول آن
ساحل گستر کنگاننداردتست فرآوردهکنگانخیابان ساحلی کوزه گری- آزمایشگاه ساحل گستر کنگان ۰۷۷۲-۷۲۲۸۴۷۶۰۷۷۲-۷۲۲۸۴۷۶۹۱۷۷۷۱۴۲۰۱مهدی دشتی مطلقبرق و الکترونیک Bsh/1917NACIP-13۱- دستگاه های صوتی و تصویریاستاندارد ملی ایران شماره ۴۵۸۲
سنجش برتر خلیج فارسنداردتست فرآوردهبوشهرخ طالقانی سنگسر ۵۰۷۷۱-۲۵۲۱۳۷۵۰۷۷۱-۲۵۲۱۳۷۵۹۱۷۷۷۳۴۵۷۲کامبیز اتحادیمکانیک و فلزشناسیBsh/1822NACIP-13۱- متر ویژگی ها و روش آزمون
۲- ترازو ویژگی ها و روش آزمون

۳- لودسل ویژگی ها و روش آزمون

استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۱
استاندارد ملی ایران شماره ۱-۶۵۸۹ و ۲-۶۵۸۹
به استثنای بند های الف-۶ ، ب-۳ و ب-۴
OIML R60 به استثنای بند A.4.7
سنجش برتر خلیج فارسنداردکالیبراسیونبوشهرخ طالقانی سنگسر ۵۰۷۷۱-۲۵۲۱۳۷۵۰۷۷۱-۲۵۲۱۳۷۵۹۱۷۷۷۳۴۵۷۲کامبیز اتحادی Bsh/1066NACIP-13۵۰- اندازه گیری ولتاژ DC
۵۱- اندازه گیری ولتاژ AC (rms)

۵۲- رطوبت سنجمقاومت الکتریکی ۴۳-فرکانس
۴۴- ظرفیت خازن
۴۵-توان DC
۴۶-توان AC

۴۷-توان DC
۴۸-توان AC

۴۹-اختلاف فاز
۲۷ انواع دما سنج های تماسی: (ترموکوپل ، مقاومتی ، مایع در شیشه ، سیستم های پر شده، محیط های گرمایی، کوره، انواع کنترل کننده های دما)
۲۸ ولتاژ DC
۲۹ ولتاژ AC

۳۰ جریان DC
۳۱ جریان AC

۳۲ آمپرمتر چنگکی
۱- چگالی
۲۵-هیدرومتر
۳۳ هدایت سنج
۳۴ HP متر
۳۵ ویسکومتر
۳۶ وزنه

۳۷ باسکول و ترازو
۳۸ ظروف حجمی
۳۹ نیرو در جهت کشش و فشار
۴۰ نیرو در جهت کشش و فشار
۴۱ نیرو در جهت کشش و فشار
۴۲ نیرو در جهت فشار
۲- زاویه سنج
۳- گونیا
۴- تراز
۵- ضخامت سنج
۶- ضخامت سنج رنگ
۷- الک های آزمایشگاهی
۸- پروفایل پروژکتور
۹- خلاء سنج و فشار سنج
۱۰- فشار سنج
۱۱- ترکمتر
۱۲- دورسنج
۲۳-فلوکاپ
۱۳- کولیس
۱۴- میکرو متر
۱۵- ساعت اندازه گیری
۱۶- فیلر
۱۷- خط کش فلزی
۱۸- متر نواری
۱۹- ارتفاع سنج
۲۰- عمق سنج
۲۱- شعاع سنج
۲۲- گراندومتر- اپلیکاتور
۲۳- کراس کات
kV1 تا kV 35
kV 1 تا kV 25
Hz 50 و Hz 60
%۱۵ تا %۷۵
%۷۵ تا % ۹۵Ω ۱ تا MΩ۴۰۰ Hz 10 تا MHz 10
nF 10 تا mF40
تا kW10
تا kW10
Hz 10 تا kHz 1
kW10 تا kW600
kW 10 تا kW600
Hz 45 تا Hz400
°۹۰- تا ° ۹۰+
Hz 45 تا Hz 400
C◦۳۰- تا C◦۱۴۰
C◦۱۴۰ تا C◦۶۰۰
C◦۶۰۰ تا C◦۱۱۰۰

mV 1 تا V 1050
mV 1 تا V 1050
Hz 10 تا Hz 30
µA 10تا A10
µA 10تا A10
Hz 10 تا kHz 10
تا A 1000
Hz 45 تا Hz 400 و DCgr/cm3 0.65 تا gr/cm31.9
gr/cm3 0.65 تا gr/cm31.9
μs/cm 0.1 تا ms/cm100
۰ تا PH14
---------
mg10 تاkg10
تاkg20
تا kg2000
μL 10 تا L20
ton(1-0)
ton(20-1)
ton(50-20)
ton(200-50)
تا ◦ ۳۶۰
تا mm400
----------
تا mm100
۰ تاmm 1.5
----------
----------
۱ -تاbar1+
۱ تا bar700
۱۰ تا NM 1000
۰ تا RPM25000
-----------تا mm 1000 تا mm500
تا mm10
۰.۰۱ تا mm1
تاmm 1000
تاmm 5000
تاmm 1000
تاmm 1000
-----------
-----------
-----------
سیراف آزمون لیاننداردتست فرآوردهگناوهبندر گناوه-خیابان طالقانی۰۷۷۲-۳۲۳۰۲۲۱۰۷۷۲-۳۲۳۰۲۲۱۹۱۷۷۷۰۰۹۸۹افشین رسولیبرق و الکترونیک Bsh/2190NACIP-13۴۲- دستگاههای صوتی ، تصویری و دستگاههای الکترونیکی مشابه

۱- ماشین های شیر دوش برقی
۲- گرم کننده های برقی غوطه ور نصب ثابت
۳- لوازم توزیع و ماشین های سکه ای تجاری
۴- کباب پزهای مخصوص فضای باز
۵- بادبزن های دمنده و مکنده
۶- المنت های گرمازای صفحه ای قابل انعطاف برای گرم کردن اتاق
۷- رطوبت سازها
۸- رطوبت سازهای مورد استفاده با سیستم های گرمایش، تهویه یا تهویه مطبوع
۹- اجاق های ریز موج شامل اجاق های ریز موج ترکیبی
۱۰- گرم کننده های محیط
۱۱- هودهای اجاق خوراک پزی
۱۲- وسایل ماساژ دهنده
۱۳- اتو کننده ها
۱۴- ابزارهای گرمازای قابل حمل و وسایل مشابه
۱۵- دهان شویه های برقی
۱۶- وسایل تمیز کننده سطح با استفاده از مایع یا بخار برای مصارف خانگی
۱۷- حشره کش های برقی
۱۸- گرم کننده های محیط با مخزن حرارتی
۱۹- وسایل تمیز کننده هوا
۲۰- ماشین های تجاری برقی آشپزخانه
۲۱- ماشین های کف ساب و کف شوی
۲۲- خشک کن های چرخشی
۲۳- صفحات گرم نگه دارنده و وسایل مشابه
۲۴- سرخ کن ها به روش غوطه وری در روغن ، تابه های مشابه
۲۵- ماشین های آشپزخانه
۲۶- گرم کننده های برقی مایعات
۲۷- خردکن های ضایعات مواد غذایی
۲۸- پتوها ، تشکچه ها و وسایل حرارتی قابل انعطاف مشابه
۲۹- آب گرمکن های برقی مخزن دار
۳۰- وسایل مراقبت از پوست و مو
۳۱- ساعت ها
۳۲- چرخ های خیاطی
۳۳- وسایل برقی خانگی و مشابه
۳۴- جاروهای برقی و وسایل تمیز کننده با سیستم مکش آب
۳۵- اتوهای الکتریکی
۳۶- خشک کن های دارای مخزن چرخان
۳۷- ماشین های ظرفشویی برقی
۳۸- اجاق های خوراک پز برقی ثابت ، واحدهای گرمازای صفحه ای فرها و وسایل مشابه
۳۹- ماشین های لباسشویی برقی
۴۰- ریش تراش ها ، ماشین های اصلاح ( موزن) و وسایل مشابه
۴۱- ویژه کباب پزها ، برشته کن ها و دستگاههای پخت قابل حمل مشابه
استاندارد ملی به شماره ۴۵۸۲
استاندارد ملی به شماره۷۰-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۷۳-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۷۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۷۸-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۸۰-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۹۶-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۹۸-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۸۸-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۲۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۳۰-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۳۱-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۳۲-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۴۴-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۴۵-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۵۲-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۵۴-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۵۹-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۶۱-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۶۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۶۴-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۰-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۱-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۲-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۳-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۴-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۶-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۷-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۲۱-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۲۳-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۲۶-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۲۸-۲-۱۵۶۲استاندارد ملی به شماره ۱-۱۵۶۲ استاندارد ملی به شماره ۲-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۳-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۴-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۶-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۷-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۸-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۹-۲-۱۵۶۲
سیم و کابل لیان(بهامین)نداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی بوشهر ، فلکه دوم سمت چپ۰۷۷۱-۴۵۱۲۳۱۸-۲۰۰۷۷۱-۴۵۱۲۳۱۸-۲۰۹۱۷۷۷۶۲۱۰۱اکبر اکبریبرق و الکترونیک Bsh/1721NACIP-13۱- کابلهای الکتریکی تحت شرایط آتش

۲- کابلهای قدرت با عایق اکسترود شده و تجهیزات جانبی آن برای ولتاژهای اسمی تا kv1 و تا و خود kv30

۳- روش های آزمون عمومی برای مواد عایق و روکش کابل های الکتریکی و نوری
۴- هادی های کابل های عایق شده
۵- سیم و کابل یا عایق پلی وینیل کلراید با ولتاژ اسمی تا و خود ۷۵۰/۴۵۰ ولت
استاندارد ملی به شماره ۳-۱-۵۵۲۵
استاندارد ملی به شماره ۴-۱-۵۵۲۵
استاندارد ملی به شماره ۱-۲-۵۵۲۵
استاندارد ملی به شماره ۱-۳-۵۵۲۵
استاندارد ملی به شماره ۲-۳-۵۵۲۵
استاندارد ملی به شماره ۱-۱-۳۰۸۱
استاندارد ملی به شماره ۱-۳۵۶۹استاندارد ملی به شماره ۳۰۸۴ استاندارد ملی به شماره ۱-۶۰۷
استاندارد ملی به شماره ۲-۶۰۷
استاندارد ملی به شماره ۳-۶۰۷
استاندارد ملی به شماره ۴-۶۰۷
استاندارد ملی به شماره ۵-۶۰۷
استاندارد ملی به شماره ۶-۶۰۷
استاندارد ملی به شماره ۱-۱-۵۵۲۵
استاندارد ملی به شماره ۲-۱-۵۵۲۵
شاخه زیتون لیاننداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی ۲۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۹۱۷۳۷۸۱۸۹۳مسعود محبوبی خودرو نیروی محرکهBsh/2195NACIP-13۱- خودرو- رینگ چرخ – ویژگی ها و روش آزمون
۲- خودرو – طوقه رینگ – طبقه بندی و نشانه گذاری
۳- خودرو – رینگ چرخ – الزامات عملکردی و نشانه گذاری
استاندارد ملی به شماره ۲۴۰۱
استاندارد ملی به شماره ۶۳۳۵
استاندارد ملی به شماره ۶۳۳۱
شاخه زیتون لیاننداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی ۲۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۹۱۷۳۷۸۱۸۹۳مسعود محبوبیخودرو نیروی محرکهBsh/1879NACIP-13۱- خودرو- کمک فنرهای تلسکوپی

۲- خودرو- کمک فنر جلو
استاندارد ملی به شماره ۳۰۰۶


استاندارد ملی به شماره ۱۲۷۴۳
شاخه زیتون لیاننداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی ۲۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۹۱۷۳۷۸۱۸۹۳مسعود محبوبیخودرو نیروی محرکهBsh/1710NACIP-13۱- لامپ خودرو
۲- لامپ های رشته ای خودرو
۳- تیغه برف پاک کن خودرو
۴- دینام خودرو
استاندارد ملی به شماره ۶۰۰۴
استاندارد ملی به شماره ۶۶۱۴
استاندارد ملی به شماره ۳۶۳۲ و ۳۲۹۵
استاندارد ملی به شماره ۴۱۴۳
شاخه زیتون لیاننداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی ۲۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۹۱۷۳۷۸۱۸۹۳مسعود محبوبی خودرو نیروی محرکه Bsh/2613NACIP-13تعیین وجود آزبست در مواد
تشخیص آزبست به روش میکروسکوپ پلاریزه
EPA-600R-93116
NIOSH 9002 , OSHA ID 191
شاخه زیتون لیاننداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی ۲۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۹۱۷۳۷۸۱۸۹۳مسعود محبوبیمکانیک و فلزشناسی Bsh/2752NACIP-13فرغون فلزیاستاندارد ملی به شماره ۲۶۳۵
شاخه زیتون لیاننداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی ۲۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۹۱۷۳۷۸۱۸۹۳مسعود محبوبیمکانیک و فلزشناسی Bsh/2644NACIP-13۱- بلبرینگاستاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۰۹۷
ASTM E-415
ASTM A-295
ASTM E-1010
ASTM F-2215
شاخه زیتون لیاننداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی ۲۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۹۱۷۳۷۸۱۸۹۳مسعود محبوبیخودرو نیروی محرکهBsh/2496NACIP-13کلاه ایمنی موتور سیکلتاستاندارد ملی به شماره ۸۷۵
شاخه زیتون لیاننداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی ۲۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۹۱۷۳۷۸۱۸۹۳مسعود محبوبیبرق و الکترونیک Bsh/2678NACIP-13۱- تجهیزات رایانه ای


۲- توان مصرفی تجهیزات فن آوری اطلاعات

۳- سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)
استاندارد ملی به شماره ۵۲۳۳
استاندارد ملی به شماره ۱۰۶۴۱

استاندارد ملی به شماره ۱۲۸۵۰

استاندارد بین المللی - آی ای سی ۳-۳-۶۱۰۰۰

استاندارد ملی به شماره ۲-۳-۷۲۶۰
شاخه زیتون لیاننداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی ۲۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۹۱۷۳۷۸۱۸۹۳مسعود محبوبیخودرو نیروی محرکهBsh/1759NACIP-13
شاخه زیتون لیاننداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی ۲۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۹۱۷۳۷۸۱۸۹۳مسعود محبوبیخودرو نیروی محرکهBsh/1952NACIP-13
شاخه زیتون لیاننداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی ۲۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۹۱۷۳۷۸۱۸۹۳مسعود محبوبیشیمی و پتروشیمیBsh/599NACIP-13
شاخه زیتون لیاننداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی ۲۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۹۱۷۳۷۸۱۸۹۳مسعود محبوبیشیمی و پتروشیمیBsh/1765NACIP-13
شاخه زیتون لیاننداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی ۲۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۹۱۷۳۷۸۱۸۹۳مسعود محبوبیشیمی و پتروشیمیBsh/2037NACIP-13
شاخه زیتون لیانتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی ۲۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۰۷۷۱-۲۵۴۲۰۰۱۹۱۷۳۷۸۱۸۹۳مسعود محبوبیغذاییBsh/2230NACIP-13
شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهرنداردکالیبراسیونبوشهر نیروگاه اتمی۰۷۷۱-۴۱۱۷۰۱۸۰۷۷۱-۴۱۱۷۰۱۸۹۱۷۷۷۳۴۵۷۲کامبیز اتحادیاوزان و مقیاس و وسایل سنجشBsh/1684NACIP-13۱- ولتاژ DC
قطر اوریفیس
۲- کولیس
۳- میکرومتر
۴- ساعت اندازه گیری
۵- ترکمتر
فشار وخلاء
۶- انواع دماسنج های تماسی
۷- فرکانس
۸- اختلاف فاز
مقاومت الکتریکی
جریان AC50Hz
جریان DC
ولتاژ
۹- AC
۱۰- میکروسکوپ اندازه گیری
۱۱- فیلر
۱۲- زاویه سنج
۱۳- تراز
۱۴- میزهای صافی سطح
۱۵- زبری سطح
۱۶- خط کش
۱۷- متر نواری
۱۸- خط کش نقشه برداری
۱۹- ترازیاب نقشه برداری
۲۰- تئودولیت
۲۱- ضخامت سنج
(۰-۱۰)mv
(۱۰-۱۰۰)mv
(۰.۱-۱۰۰۰)v
(۱۰-۱۰۰)mv
۲۰mv-75v
۰.۷۵-۱kv
(۱-۱۰۰)kv
(۰-۲۰)mA
۲۰mA-10A
(۰.۰۱)A
(۰-۰.۲۵)A
(۰-۰.۵)A
(۰-۱)A
(۰-۵)A
(۰.۱۰)A
(۰.۲۵)A
(۰-۵۰)A
(۰-۲۰۰)Ω
(۰.۲-۲۰۰)kΩ
(۰.۲-۲۰)MΩ

-۹۰°+۹۰°
(۲۰-۲۰۰۰)N.m
(۰-۱۰)mm
(۰-۱۰)mm
(۱۰-۱۰۰)mm
(۱۰۰-۳۰۰)mm
(۰-۳۰۰)mm
(۵-۶۰۰)mm
(۰.۰۱-۱)mm
(۰.۰۲-۱)mm
(۰-۱۰۰)°
(-۲.۵ - + ۲.۵)mm/m
(۰-۴۰۰۰)mm
(۰.۰۱-۱۰)Ra,µm
(۰-۱)m

(۰-۱)m
(۰-۱۰)m
(۰-۴)m
۵۰m
(۰-۳۶۰)°
(۰-۱.۵)mm

۵Hz-1MHz
(-۲۰ - +۳۰۰)°c
(۳۰۰ - +۶۵۰)°c

(-۱-۰-۰.۱)kgf/cm2
(۰.۱-۲.۵)kgf/cm2
(۲.۵-۶)kgf/cm2
(۶-۶۰)kgf/cm2
(۲۵-۶۰۰)kgf/cm2
لیان آزمانداردتست فرآوردهبوشهرخیابان شهید عاشوری روبروی بانک حکمت ایرانیان ساختمان سوپر شهروند طبقه سوم واحد ۵ ۰۷۷۱-۳۵۳۱۰۴۰۰۷۷۱-۳۵۳۱۰۴۰۹۱۷۷۷۳۶۱۵۷فرشته صافیمهندسی پزشکیBsh/1609NACIP-13۱- عینکهای آفتابی با صافیهای مخصوص حفاظت چشم در برابر نور زننده آفتاب برای مصارف عمومی و صنعتی
۲- عینک شنا
استاندارد ملی به شماره ۱۱۰۴
به استثنای بندهای ۴-۵-۲ و ۵-۲ و ۷
استاندارد ملی به شماره ۱۲۸۳۵
به استثنای بند ۸-۱۰
لیان اکسیژن آریانداردتست فرآوردهبوشهربوشهر شهرک صنعتی ۲ بلوار صنعت خیابان یازدهم ۰۷۷۱-۴۵۵۰۲۲۴۰۷۷۱-۴۵۵۰۲۲۴۹۱۷۳۷۴۲۱۶۶محمد رضا نظریمکانیک و فلزشناسیBsh/1105NACIP-13۱- سیلندرهای تحت فشار
۲- سیلندرهای نگهداری استیلن محلول
۳- آتش خاموش کن های پودری و دستی
۴- گاز اکسیژن طبی
۵- گاز اکسیژن صنعتی
استاندارد ملی به شماره ۶۷۹۲
استاندارد ملی به شماره ۴۲۳۸
استاندارد ملی به شماره ۸۶۹
استاندارد ملی به شماره ۳۲۴۰
استاندارد ملی به شماره ۶۰۳(به استثنای بند ۷)
معیار آزمای لیاننداردتست فرآوردهبوشهرخ طالقانی سنگسر ۵۰۷۷۱-۲۵۳۴۷۱۲۰۷۷۱-۲۵۳۴۷۱۲۹۱۷۶۴۳۳۳۵۱فاطمه مبارکیخودرو نیروی محرکهBsh/1643NACIP-13۱- لنت ترمز
۲- دیگ زودپز
استاندارد ملی به شماره ۵۸۶
استاندارد ملی به شماره ۲۷۹۸
استاندارد ملی به شماره ۱۴۵
معیار آزمای لیاننداردتست فرآوردهبوشهرخ طالقانی سنگسر ۵۰۷۷۱-۲۵۳۴۷۱۲۰۷۷۱-۲۵۳۴۷۱۲۹۱۷۶۴۳۳۳۵۱فاطمه مبارکیبرق و الکترونیک Bsh/2066NACIP-13۱- وسایل برقی خانگی و مشابه
۲- جاروهای برقی و وسایل تمیز کننده با سیستم مکش آب
۳- اتوهای الکتریکی
۴- خشک کن های دارای مخزن چرخان
۵- ماشین های ظرفشویی برقی
۶- اجاق های خوراک پز برقی ثابت ، واحدهای گرمازای صفحه ای فرها و وسایل مشابه
۷- ماشین های لباسشویی برقی
۸- ریش تراش ها ، ماشین های اصلاح ( موزن) و وسایل مشابه
۹- ویژه کباب پزها ، برشته کن ها و دستگاههای پخت قابل حمل مشابهماشین های کف ساب و کف شوی ۱۱- خشک کن های چرخشی
۱۲- صفحات گرم نگه دارنده و وسایل مشابه
۱۳- سرخ کن ها به روش غوطه وری در روغن ، تابه های مشابه
۱۴- ماشین های آشپزخانه
۱۵- گرم کننده های برقی مایعات
۱۶- خردکن های ضایعات مواد غذایی
۱۷- پتوها ، تشکچه ها و وسایل حرارتی قابل انعطاف مشابه
۱۸- آب گرمکن های برقی مخزن دار
۱۹- وسایل مراقبت از پوست و مو
۲۰- ساعت ها
۲۱- چرخ های خیاطی
۲۲- گرم کننده های محیط
۲۳- هودهای اجاق خوراک پزی
۲۴- وسایل ماساژ دهنده
۲۵- اتو کننده ها
۲۶- ابزارهای گرمازای قابل حمل و وسایل مشابه
۲۷- دهان شویه های برقی
۲۸- وسایل تمیز کننده سطح با استفاده از مایع یا بخار برای مصارف خانگی
۲۹- حشره کش های برقی
۳۰- گرم کننده های محیط با مخزن حرارتی
۳۱- وسایل تمیز کننده هوا
۳۲- ماشین های تجاری برقی آشپزخانه
۳۳- ماشین های شیر دوش برقی
۳۴- گرم کننده های برقی غوطه ور نصب ثابت
۳۵- لوازم توزیع و ماشین های سکه ای تجاری
۳۶- کباب پزهای مخصوص فضای باز
۳۷- بادبزن های دمنده و مکنده
۳۸- المنت های گرمازای صفحه ای قابل انعطاف برای گرم کردن اتاق
۳۹- رطوبت سازها
۴۰- رطوبت سازهای مورد استفاده با سیستم های گرمایش، تهویه یا تهویه مطبوع
استاندارد ملی به شماره۷۰-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۷۳-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۷۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۷۸-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۸۰-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۹۶-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۹۸-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۸۸-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۱۰-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۱-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۲-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۳-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۴-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۶-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۷-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۲۱-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۲۳-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۲۶-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۲۸-۲-۱۵۶۲استاندارد ملی به شماره۳۰-۲-۱۵۶۲ استاندارد ملی به شماره۳۱-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۳۲-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۴۴-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۴۵-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۵۲-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۵۴-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۵۹-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۶۱-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۶۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۶۴-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره ۱-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره ۲-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۳-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۴-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۶-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۷-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۸-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۹-۲-۱۵۶۲
معیار سازان سبز لیاننداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی، انبار مبارک۹۱۷۱۸۶۳۷۳۲حمید سرکاریبرق و الکترونیک Bsh/2887NACIP-13۱- وسایل برقی خانگی و مشابه
۲- جاروهای برقی و وسایل تمیز کننده با سیستم مکش آب
۳- اتوهای الکتریکی
۴- خشک کن های دارای مخزن چرخان
۵- ماشین های ظرفشویی برقی
۶- ماشین های لباسشویی برقی
۷- ریش تراش ها ، ماشین های اصلاح ( موزن) و وسایل مشابه
۸- ماشین های کف ساب و کف شوی
۹- خشک کن های چرخشی
۱۰- سرخ کن ها به روش غوطه وری در روغن ، تابه های مشابه
۱۱- ماشین های آشپزخانه
۱۲- گرم کننده های برقی مایعات
۱۳- خردکن های ضایعات مواد غذایی
۱۴- آب گرمکن های برقی مخزن دار
۱۵- وسایل مراقبت از پوست و مو
۱۶- ساعت ها
۱۷- چرخ های خیاطی
۱۸- هودهای اجاق خوراک پزی
۱۹- وسایل ماساژ دهنده
۲۰- اتو کننده ها
۲۱- دهان شویه های برقی
۲۲- وسایل تمیز کننده سطح با استفاده از مایع یا بخار برای مصارف خانگی
۲۳- حشره کش های برقی
۲۴- وسایل تمیز کننده هوا
۲۵- ماشین های تجاری برقی آشپزخانه
۲۶- ماشین های شیر دوش برقی
۲۷- گرم کننده های برقی غوطه ور نصب ثابت
۲۸- لوازم توزیع و ماشین های سکه ای تجاری
۲۹- بادبزن های دمنده و مکنده
۳۰- رطوبت سازها
۳۱- اجاق های ریز موج شامل اجاق های ریز موج ترکیبی
۳۲- رطوبت گیرها ،کولر ها ، فن کویل ها و پمپ های گرمایی الکتریکی
۳۳- الزامات ویژه تبخیرها کننده
استاندارد ملی به شماره۷۰-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۷۳-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۷۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۹۶-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۹۸-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۲۵-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره ۴۰-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره ۱۰۱-۲-۱۵۶۲استاندارد ملی به شماره۳۱-۲-۱۵۶۲ استاندارد ملی به شماره۳۲-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۴۴-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۵۲-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۵۴-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۵۹-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۶۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۶۴-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۰-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۱-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۳-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۱۴-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۶-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۲۱-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۲۳-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۲۶-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۲۸-۲-۱۵۶۲استاندارد ملی به شماره ۱-۱۵۶۲ استاندارد ملی به شماره ۲-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۳-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۴-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۷-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۸-۲-۱۵۶۲
معیار گستر توسنداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی ۲ میدان اول۰۷۷۱-۴۵۵۳۵۹۶۰۷۷۱-۴۵۵۳۵۹۷۹۱۳۹۲۶۳۴۷۶سید مرتضی ابوتراب زادهخودرو نیروی محرکه Bsh/973NACIP-13۱- سیبک خودرواستاندارد ملی به شماره ۳۳۹۰
استاندارد ملی به شماره۳۳۹۱
معیار گستر توسنداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی ۲ میدان اول۰۷۷۱-۴۵۵۳۵۹۶۰۷۷۱-۴۵۵۹۵۹۶۹۱۳۹۲۶۳۴۷۶سید مرتضی ابوتراب زادهمکانیک و فلزشناسی Bsh/1735NACIP-13۱- توپ های ورزشی – بسکتبال
۲- توپ های ورزشی – فوتبال
۳- توپ های ورزشی – والیبال
۴- توپ های ورزشی- هندبال
۵- توپ های ورزشی فوتسال
استاندارد ملی به شماره ۶۳۳۷
استاندارد ملی به شماره ۶۳۳۶
استاندارد ملی به شماره ۶۳۳۸ و اصلاحیه شماره ۱
استاندارد ملی به شماره ۶۳۳۹
استاندارد ملی به شماره ۸۵۱۷
معیار گستر سیرافنداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی ۲ میدان اول۰۷۷۱-۴۵۵۳۵۹۶۰۷۷۱-۴۵۵۳۵۹۷۹۱۳۹۲۶۳۴۷۶هادی غلامیخودرو نیروی محرکهBsh/2100NACIP-13۱- شمع های خودروهای جاده ایاستاندارد ملی به شماره ۲۴۰۳
معیار گستر سیرافنداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی ۲ میدان اول۰۷۷۱-۴۵۵۳۵۹۶۰۷۷۱-۴۵۵۳۵۹۷۹۱۳۹۲۶۳۴۷۶هادی غلامیمکانیک و فلزشناسی Bsh/2038NACIP-13۱- شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی
۲- شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی
۳- شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی وملحقات آن
۴- لوله های پلی آمیدی برای سیستم های هوا ترمز
۵- شیلنگ مخصوص سمپاشهای دستی

۶- شیلنگ دوش حمام
۷- شیلنگ های آتش نشانی
۸- خودرو- شیلنگ سرویس برای تهویه مطبوع
۹- شیلنگ‌های پلاستیکی تفویت شده با منسوج برای مصارف آبرسانی
۱۰- شیلنگ های لاستیکی تقویت شده با منسوج برای هوای فشرده
۱۱- لاستیک ولکانیزه یا ترموپلاستیک تعیین خواص تنش کرنش کششی
استاندارد ملی شماره ۴۵۶۳
استاندارد ملی شماره ۴۵۶۹
استاندارد ملی شماره ۴۵۶۶
استاندارد ملی شماره ۱-۱۰۷۲۸
استاندارد ملی شماره ۲۸۰۶
JIS K 6339 , JIS K 6330
استاندارد ملی شماره ۶۶۸۱
استاندارد ملی شماره ۹۱۲۵
استاندارد ملی شماره ۶۲۹۷
استاندارد ملی شماره ۴۵۶۲

استاندارد ملی شماره ۹۱۲۲

استاندارد ملی شماره ۷۶۴
نارون لیاننداردتست فرآوردهبوشهرمنطقه ویژه اقتصادی ۲۰۷۷۱-۴۵۵۲۷۰۶۰۷۷۱-۴۵۵۲۳۴۱فرهاد قشقاییبرق و الکترنیک Bsh/1029NACIP-13۱- لامپ های رشته ای تنگستن برای مصارف روشنایی عمومی
۲- لامپ های فلورسنت دو کلاهک

۳- لامپ های فلورسنت تک کلاهک
۴- لامپهای بالاست سرخود برای روشنایی عمومی
۵- لامپ های تنگستن هالوژن
۶- لامپهای بخار جیوه با فشار زیاد
۷- لامپ های متال هالید
۸- لامپ های بخار سدیم با فشار کم
استاندارد های ملی به شماره
۲۶۱۷،۲۹۱۰،۱۵۵۹،۳۰۸۷،۱۱۵
استاندارد های ملی به شماره
۶۸۷،۶۱۹۶،۱۵۶۰،۲۶۱۰
استاندارد های ملی شماره۵۲۱۲،۵۲۱۱
استاندارد ملی به شماره ۵۹۱۶
استاندارد ملی به شماره ۸۲۹۰
استاندارد ملی به شماره ۲۷۰۲
استاندارد ملی به شماره ۵۲۱۷
استاندارد ملی به شماره ۵۲۷۰
نیرو گستر لیاننداردتست فرآوردهبوشهرشهرک صنعتی ۱ ، ضلع شرقی اداره کل استاندارد استان بوشهر۰۷۷۱-۴۵۵۵۰۴۰۰۷۷۱-۴۵۵۵۰۵۰۹۱۷۱۷۱۷۷۹۶سید حسین رضویبرق و الکترونیک Bsh/979NACIP-13۴۲- دستگاههای صوتی ، تصویری و دستگاههای الکترونیکی مشابه

۱- ماشین های شیر دوش برقی
۲- گرم کننده های برقی غوطه ور نصب ثابت
۳- لوازم توزیع و ماشین های سکه ای تجاری
۴- کباب پزهای مخصوص فضای باز
۵- بادبزن های دمنده و مکنده
۶- المنت های گرمازای صفحه ای قابل انعطاف برای گرم کردن اتاق
۷- رطوبت سازها
۸- رطوبت سازهای مورد استفاده با سیستم های گرمایش، تهویه یا تهویه مطبوع
۹- اجاق های ریز موج شامل اجاق های ریز موج ترکیبی
۱۰- گرم کننده های محیط
۱۱- هودهای اجاق خوراک پزی
۱۲- وسایل ماساژ دهنده
۱۳- اتو کننده ها
۱۴- ابزارهای گرمازای قابل حمل و وسایل مشابه
۱۵- دهان شویه های برقی
۱۶- وسایل تمیز کننده سطح با استفاده از مایع یا بخار برای مصارف خانگی
۱۷- حشره کش های برقی
۱۸- گرم کننده های محیط با مخزن حرارتی
۱۹- وسایل تمیز کننده هوا
۲۰- ماشین های تجاری برقی آشپزخانه
۲۱- ماشین های کف ساب و کف شوی
۲۲- خشک کن های چرخشی
۲۳- صفحات گرم نگه دارنده و وسایل مشابه
۲۴- سرخ کن ها به روش غوطه وری در روغن ، تابه های مشابه
۲۵- ماشین های آشپزخانه
۲۶- گرم کننده های برقی مایعات
۲۷- خردکن های ضایعات مواد غذایی
۲۸- پتوها ، تشکچه ها و وسایل حرارتی قابل انعطاف مشابه
۲۹- آب گرمکن های برقی مخزن دار
۳۰- وسایل مراقبت از پوست و مو
۳۱- ساعت ها
۳۲- چرخ های خیاطی
۳۳- وسایل برقی خانگی و مشابه
۳۴- جاروهای برقی و وسایل تمیز کننده با سیستم مکش آب
۳۵- اتوهای الکتریکی
۳۶- خشک کن های دارای مخزن چرخان
۳۷- ماشین های ظرفشویی برقی
۳۸- اجاق های خوراک پز برقی ثابت ، واحدهای گرمازای صفحه ای فرها و وسایل مشابه
۳۹- ماشین های لباسشویی برقی
۴۰- ریش تراش ها ، ماشین های اصلاح ( موزن) و وسایل مشابه
۴۱- ویژه کباب پزها ، برشته کن ها و دستگاههای پخت قابل حمل مشابه
استاندارد ملی به شماره ۴۵۸۲
استاندارد ملی به شماره۷۰-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۷۳-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۷۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۷۸-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۸۰-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۹۶-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۹۸-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۸۸-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۲۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۳۰-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۳۱-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۳۲-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۴۴-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۴۵-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۵۲-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۵۴-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۵۹-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۶۱-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۶۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۶۴-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۰-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۱-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۲-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۳-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۴-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۶-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۱۷-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۲۱-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۲۳-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۲۶-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۲۸-۲-۱۵۶۲استاندارد ملی به شماره ۱-۱۵۶۲ استاندارد ملی به شماره ۲-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۳-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۴-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۵-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۶-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۷-۲-۱۵۶۲
استاندارد ملی به شماره۸-۲-۱۵۶۲

استاندارد ملی به شماره۹-۲-۱۵۶۲
نیرو گستر لیاننداردتست فرآوردهبوشهرشهرک صنعتی ۱ ، ضلع شرقی اداره کل استاندارد استان بوشهر۰۷۷۱-۴۵۵۵۰۴۰۰۷۷۱-۴۵۵۵۰۵۰۹۱۷۱۷۱۷۷۹۶سید حسین رضویبرق و الکترونیکBsh/2645NACIP-13۱- تجهیزات رایانه ای


۲- توان مصرفی تجهیزات فن آوری اطلاعات

۳- سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)
استاندارد ملی به شماره ۵۲۳۳
استاندارد ملی به شماره ۱۰۶۴۱
استاندارد ملی به شماره ۱۲۸۵۰
استاندارد بین المللی - آی ای سی ۳-۳-۶۱۰۰۰
استاندارد ملی به شماره ۲-۳-۷۲۶۰
نیرو گستر لیاننداردتست فرآوردهبوشهرشهرک صنعتی ۱ ، ضلع شرقی اداره کل استاندارد استان بوشهر۰۷۷۱-۴۵۵۵۰۴۰۰۷۷۱-۴۵۵۵۰۵۰۹۱۷۱۷۱۷۷۹۶سید حسین رضویمکانیک و فلزشناسیBsh/1623NACIP-13۱- اسباب بازی

۲- روروک کودکان
استاندارد ملی به شماره ۶۲۰۴
و اصلاحیه اول آن
استاندارد ملی به شماره ۹۷۰۰
و اصلاحیه اول آن
پایش اندازه گیری بوشهرنداردکالیبراسیونبوشهرپارک علم و فناوری۰۷۷۱-۴۵۵۰۰۹۹۰۷۷۱-۴۵۵۰۰۹۹۹۱۷۱۷۲۲۲۵۷زنده بودیاوزان و مقیاس و وسایل سنجشBsh/1742NACIP-13دما c ° ۳۰- تا c ° ۳۰۰+ ، c ° ۲/۰ ±
چرخه طبیعت سبزنداردتست فرآوردهبوشهرشهرک صنعتی ۱ ، بزرگراه خلیج فارس۰۷۷۱-۴۵۵۲۶۰۹۰۷۷۱-۴۵۵۲۶۰۹۹۱۷۷۷۳۱۱۸۷ایوب محمودیبرق و الکترونیکBsh/1819NACIP-13۱- ماشین های الکتریکی دوار
۲- موتورهای الکتریکی القایی تکفاز

۳- موتورهای الکتریکی القایی سه فاز
استاندارد ملی به شماره ۱-۳۷۷۲
استاندارد ملی به شماره ۷۸۷۴

استاندارد ملی به شماره ۷۹۶۶
چرخه طبیعت سبزنداردتست فرآوردهبوشهرشهرک صنعتی ۱ ، بزرگراه خلیج فارس۰۷۷۱-۴۵۵۲۶۰۹۰۷۷۱-۴۵۵۲۶۰۹۹۱۷۷۷۳۱۱۸۷ایوب محمودیبرق و الکترونیکBsh/944NACIP-13۱. باتریهای راه انداز سرب-اسیدی
۲. سلول‌های ثانویه قلیایی و باتری‌های نیکل - کادمیوم استوانه‌ای تک سلولی قابل شارژ و آب‌بندی شده
۳. باتریهای اسید - سربی وسایل کششی و صنعتی
۴. باتریهای اولیه
۵. باتریهای اولیه
۶. سلولهای ثانویه قلیایی و باتری‌های نیکل - کادمیوم استوانه‌ای تک سلولی قابل شارژ و آب‌بندی شده برای شارژ دائم در دماهای بالا
۷. باتریها و سلولهای ثانویه آلکالاین ـ نیکل ـ کادمیوم آب بندیشده استوانه ای قابل شارژ تک سلولی
۸. باتریهای راه‌انداز سربی
۹. باتریهای راه‌انداز سربی
۱۰. باتریهای راه‌انداز سربی
۱۱. باتریهای موتورسیکلت ‏
۱۲. باتری‌های اسید - سربی قابل حمل و نقل
۱۳. باتری‌های اسید - سربی قابل حمل و نقل
۱۴. باتریهای آب‏بندی شده تک سلولی نیکل - کادمیوم با بدنه منشوری و قابل شارژ
۱۵. باتریها و سلولهای لیتیم ثانویه جهت کاربردهای قابل حمل دستی
۱۶. باتریهای اولیه
۱۷. باتریهای اولیه
استاندارد ملی به شماره ۱-۷۱
استاندارد ملی به شماره ۴۲۲۲
استاندارد ملی به شماره ۴۵۵۰
استاندارد ملی به شماره ۳-۳۵۹۷
استاندارد ملی به شماره ۴-۳۵۹۷
استاندارد ملی به شماره ۳۸۳۲
استاندارد ملی به شماره ۶۶۶۴
استاندارد ملی به شماره ۷۱
استاندارد ملی به شماره ۱۲۰
استاندارد ملی به شماره ۱۲۱
استاندارد ملی به شماره ۶۱۹۷
استاندارد ملی به شماره ۱-۴۲۸۰
استاندارد ملی به شماره ۲-۴۲۸۰
استاندارد ملی به شماره ۴۷۵۳
استاندارد ملی به شماره ۱-۶۶۱۸
استاندارد ملی به شماره ۱-۳۵۹۷
استاندارد ملی به شماره ۲-۳۵۹۷
چرخه طبیعت سبزنداردتست فرآوردهبوشهرشهرک صنعتی ۱ ، بزرگراه خلیج فارس۰۷۷۱-۴۵۵۲۶۰۹۰۷۷۱-۴۵۵۲۶۰۹۹۱۷۷۷۳۱۱۸۷ایوب محمودیخودرو نیروی محرکهBsh/1697NACIP-13۱- فیلتر هوا
آزمون محدودیت جریان هوا و افت فشار
آزمون ظرفیت
آزمون از هم گسیختگی در اثر فشار جریان
آزمون میزان آب بندی
آزمون تعیین محدودیت دما
استاندارد ملی به شماره ۳۴
بند ۳-۳
بند ۳-۵
بند ۳-۶
بند ۳-۷
بند ۳-۸
چرخه طبیعت سبزنداردتست فرآوردهبوشهرشهرک صنعتی ۱ ، بزرگراه خلیج فارس۰۷۷۱-۴۵۵۲۹۰۶۰۷۷۱-۴۵۵۲۹۰۶۹۱۷۷۷۳۱۱۸۷ایوب محمودیخودرو نیروی محرکهBsh/2015NACIP-13۱- آزمون مقاومت چسب ( روش آزمون حباب هوا )
۲- آزمون دوام در برابر فشار ضربه ای هیدرولیکی
۳- آزمون مقاومت در برابر فشار زیاد و دمای بالا
۴- آزمون مقاومت در برابر ارتعاش
۵- آزمون مقاومت فیلتر روغن در برابر فشار ترکیدن
۶- آزمون مقاومت افت فشار نسبت به جریان
۷- آزمون کارایی جداسازی, طول عمر و نگهداری ذرات در فیلترهای روغن
استاندارد ملی به شماره ۳۱۵۷
استاندارد ملی به شماره ۳۱۶۰
استاندارد ملی به شماره ۳۱۶۲
استاندارد ملی به شماره ۳۱۶۴
استاندارد ملی به شماره ۳۱۵۹
استاندارد ملی به شماره ۳۱۵۶
استاندارد ملی به شماره ۳۱۵۸
چرخه طبیعت سبزنداردتست فرآوردهبوشهرشهرک صنعتی ۱ ، بزرگراه خلیج فارس۰۷۷۱-۴۵۵۲۹۰۶۰۷۷۱-۴۵۵۲۹۰۶۹۱۷۷۷۳۱۱۸۷ایوب محمودیمکانیک و فلزشناسیBsh/1997NACIP-13۱- ساعت دیواری و رومیزی و مچیاستاندارد ملی به شماره ۱-۵۲۴۳ و ۲-۵۲۴۳
image_pdfimage_print