کوتاه از استاندارد :

اداره مدیریت ارزیابی عملکرد، امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات

اداره مدیریت ارزیابی عملکرد، امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات

تلفن‌های تماس : ۳۳۴۴۵۵۱۷ (۰۷۷) – ۳۳۴۵۴۳۲۵ (۰۷۷) داخلی ۱۲۷

image_pdfimage_print