کوتاه از استاندارد :

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

اداره ی فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل استاندارد استان بوشهر با بهره گیری از کارشناسان شایسته و توانمند و با برخورداری از برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت و همچنین با حمایتهای دلگرم کننده مدیرکل محترم و استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و در قالب برنامه راهبردی نسبت به طراحی، اجرا و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات، توسعه نرم افزارهای راهبردی، فرهنگ سازی، آموزش و توانمند سازی کارکنان، شرکت های همکار و اربابان محترم رجوع، برای ایجاد، حفظ و ارتقاء خدمات رسانی بهتر وباکیفیت بالاتر، اقدام می­ نماید.
این اداره سعی دارد تا خدمات جدید فناوری اطلاعات را پایه ریزی کند و یا خدمات موجود را بر اساس استاندارد های روز دنیا ارتقاء بخشد.
بنیان و اساس این طرح ها ایجاد دسترسی به دنیای مجازی برای تمام ذی نفعان می­باشد. این دسترسی با ایجاد شبکه ی گردش مکاتبات بین تمامی واحدها و از سوی دیگر ارتباط الکترونیکی با شرکت های همکار و سپس برقراری استانداردهای لازم که بتواند امکان دسترسی های مدیریت شده و امن برای تمام کاربران را فراهم می آورد بدست می آید.
بدیهی است که هیچ سرویس پایداری ایجاد نخواهد شد مگر آنکه ابتدا زیر ساخت لازم برای این سرویس ها و دسترسی کاربران به آنها فراهم گردد.
برای تحقق این امر توسعه کمی زیرساخت های فناوری اطلاعات ، جنبه های کیفی برنامه های توسعه ای و بهره گیری از فن آوری های روز مورد توجه بوده و در این راه از دیدگاه های صاحبان امر و کارشناسان خبره بهره می گیرد.
مدیریت فناوری اطلاعات استاندارد، قصد دارد با ایجاد دسترسی کامل و مدیریت شده شبکه و نرم افزارهای راهبری به تمام افراد، اعم از کارکنان، شرکت های همکار و سایر ذی نفعان، امکانات بهتری را برای ایشان فراهم نماید تا متصدیان استاندارد قادر باشند، خدمات با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر را به هموطنان عزیز ارائه دهند.

تاریخ تأسیس این اداره به سال 1386 برمی‌گردد، که در آن زمان با نام واحد فناوری با تخصیص یک دستگاه رایانه افتتاح گردید، سپس این واحد با توجه به نیاز اداره کل، به صورت سریع رشد و توسعه یافت به حدی که اکنون تمام واحدهای اداری، و همچنین قریب به اتفاق تمام همکاران سازمانی با بیش از 200 دستگاه رایانه و تجهزات جانبی و استقرار زیرساخت شبکه ، ابزار مناسب جهت تحقق اهداف عالیه سازمانی را دارا میباشند.
در آن زمان واحد فناوری با یک نفر شروع به کار کرد و در حال حاضر 4 نفر به طور مستقیم  در این حوزه  به فعالیت مشغول می باشند.

شماره تماس: 07733444325 داخلی 118

پست الکترونیکی: ict@isirib.ir

image_pdfimage_print