کوتاه از استاندارد :

اخذ گواهینامه انطباق آسانسور

تعریف کلی فرایند
 
– درخواست بازرسی آسانسور توسط فروشنده آسانسور ثبت می گردد.
– اطلاعات توسط تنظيمات لحاظ شده در سامانه و همچنين تعيين قوانين اعلام شده فيلتر می شود .
– سامانه، کار را به شرکت بازرسی کننده به صورت زوال تعيين شده ارجاع می دهد.
– پس از انجام فرآیند بازرسی توسط شرکت بازرسی نتيجه در سامانه ثبت ميگردد.
– بررسی فرآیند و صدور گواهينامه توسط اداره کل در صورت تائيد.
– ارسال اطلاعات به شهرداری بصورت خودکار درصورت وجود وب سرویس یا امكان ردیابی با شماره گواهينامه در سامانه
– با توجه به اعتبار گواهینامه (یک سال)، سامانه در خصوص اطلاع رسانی و تنظیم برنامه بازرسی در صورت تایید متقاضی انجام گیرد.
– در کل کشور 21 شرکت بازرسی فنی وجود دارد که دو تا کشوری و مابقی استانی می باشند.
– ممکن است به دلیل تخلف یک شرکت اجازه ثبت ندهیم یا از ادامه کار شرکت بازرسی جلوگیری شود که در سامانه به صورت اخبار اعلام خواهد شد.
 

» فرایند صدور مجوز استاندارد آسانسور

» مشخصات شرکت های مجاز دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور در استان بوشهر

» سامانه مدیریت بازرسی آسانسور

» پیگیری وضعیت بازرسی آسانسور

کارشناس مربوطه : منصور بشاری              تلفن تماس : 33444325 (داخلی : 131)

 

 

image_pdfimage_print