کوتاه از استاندارد :

اخذ گواهینامه بهره برداری شهرک های بازی

هدف از راه اندازی سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات استانداردسازی تجهیزات شهربازی ایجاد یک بستر مناسب جهت مکانیزه کردن فرایند استانداردسازی تجهیزات شهربازی می باشد.

فرایند دریافت گواهینامه بهره برداری شهرک های بازی

سامانه نظارت بر استاندارد تجهیزات تفریحی

کارشناس مربوطه : منصور بشاری             تلفن تماس : 33444325 (داخلی :131)

 

image_pdfimage_print