کوتاه از استاندارد :

صدور گواهینامه کالاهای وارداتی و صادراتی

برابر بند ۵ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد، کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی بر عهده سازمان ملی استاندارد می‌باشد.همچنین بند ۶ همین ماده نیز اشاره می‌دارد که: کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی می بایست توسط سازمان ملی استاندارد انجام گیرد.

ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی

فرم درخواست صدور گواهینامه انطباق صادراتی

مسئول مربوطه : شهناز آبادی پور            تلفن تماس : ۳۳۴۴۴۳۲۵ (داخلی ۱۱۵- ۱۱۹)   ,  ۳۳۴۵۱۱۳۴

image_pdfimage_print