کوتاه از استاندارد :

فهرست واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد

* جهت اطلاع از اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد واحد تولیدی، لطفا شماره پروانه مربوطه در جدول زیر را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک نمایید.

 

نام واحدنام تجاریآدرس کارخانهتلفن کارخانهحوزه فعالیتشماره پروانه (ها)
۸۹۴ دشتستانیانا کیلومتر ۷ جاده برازجان شیراز ۷۷۳۴۵۷۲۲۰۰غذایی و کشاورزی ۶۵۳۲۰۴۲۹۱۱-۶۵۴۵۴۲۱۹۳۱?
لیان موجهیرون ، پارس تن بوشهر ، شهرک صنعتی ۲ بوشهر۷۷۱۴۵۵۱۴۴۲غذایی و کشاورزی-ایمنی، سلامت، انرژی و محیط زیست ۶۵۲۵۹۷۵۹۰۱-۶۵۴۵۴۱۳۹۳۱-۶۵۶۱۸۶۳۹۵۱-۶۵۶۱۸۶۴۹۵۱-۶۵۶۱۸۶۵۹۵۱?
آرد الزهراآفتاب خلیج فارس برازجان ، بعد از آبرسانی ۷۷۳۴۲۴۴۰۴۲غذایی و کشاورزی ۶۵۶۴۱۰۹۹۵۱?
آرد خلیج فارسمهربانی کیلومتر ۱۲ جاده خورموج بوشهر ___غذایی و کشاورزی ۶۵۴۲۴۱۸۹۳۱?
بهزاد همبرگر دشتستانبهزاد برازجان، شهرک صنعتی___غذایی و کشاورزی ۶۵۴۴۲۴۱۹۳۱-۶۵۴۶۶۱۷۹۳۱?
شرکت تعاونی بسته بندی خرمای خادم جنوب گروه ۵۰۰خادم کیلومتر ۷ جاده برازجان دالکی ۷۷۳۴۵۷۲۱۷۵?غذایی و کشاورزی ۶۵۳۱۲۳۴۹۱۱-۶۵۴۵۴۲۰۹۳۱?
جاده ابریشم لیانوانیا ، چک چک ، برازنده ، سیاحت بوشهر، شهرک صنعتی ۲ بوشهر۰۷۷۱۴۵۴۷۰۲۹?غذایی و کشاورزی ۶۵۵۰۵۹۵۹۴۱?
خشکبار مجلسیفستیوال بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی ۰۷۷۳۳۴۴۹۲۴۴?غذایی و کشاورزی ۶۵۴۲۴۱۹۹۳۱-۶۵۴۵۴۱۴۹۳۱-۶۵۴۵۴۱۵۹۳۱-۶۵۶۳۹۴۹۹۵۱-۶۵۶۳۹۵۰۹۵۱-۶۵۶۳۹۵۱۹۵۱?
جهان خرما___?کیلومتر ۴ جاده چغادک خورموج ___?غذایی و کشاورزی ۶۵۳۱۹۳۵۹۱۴-۶۵۳۱۹۳۶۹۱۱?
ستایش مهر بیرمیروجا ، تاپو اهرم ، خیابان انقلاب ، جنب بانک قوامین ۷۷۲۵۲۲۶۴۳۶?غذایی و کشاورزی ۶۵۳۲۰۴۳۹۱۱-۶۵۳۲۰۴۴۹۱۱-۶۵۳۲۰۴۷۹۱۱-۶۵۳۲۰۴۸۹۱۱-۶۵۳۲۰۴۹۹۱۱-۶۵۳۳۴۰۶۹۱۱-۶۵۳۹۷۰۳۹۲۱۱-۶۵۳۹۷۰۴۹۲۱۱-۶۵۳۹۷۰۵۹۲۱۱?
علی اکبر حیدریسیرافان تنگستان ، ناحیه صنعتی بنه گز ۷۷۲۵۲۶۴۳۴۹?غذایی و کشاورزی ۶۵۳۴۷۱۱۹۱۱?
کرانه جنوبسیراف کیلومتر ۸ جاده کنگان، عسلویه۷۷۲۷۴۶۲۱۳۶?غذایی و کشاورزی ۶۵۱۹۴۲۱۸۸۱?
آریا فومجاده نیروگاه بوشهر ۴۵۵۰۳۵۷?ساختمانی ومعدنی ۶۵۳۴۸۷۵۹۱۴?
ارکان شیمیبوشهر- منطقه ویژه اقتصادی بوشهر ۷۷۱-۴۵۵۴۱۸۸?شیمیایی ۶۵۳۴۸۷۴۹۱۴?
تارا باطری پارسبرازجان کیلومتر ۳ جاده برازجان - شیراز ۷۷۳۴۲۶۳۱۳۵?خودرو و نیرو محرکه  ۶۵۴۱۱۳۵۹۲۵?
شیری فومسبک بام گناوه گناوه - شهرک صنعتی بندر ریگ شیمیایی-ساختمانی ومعدنی ۶۵۳۰۲۹۲۹۱۸?
عبدالله دهقانکیلومتر ۱۰ جاده شیراز-دالکی شیمیایی-ساختمانی ومعدنی ۶۵۲۸۵۹۴۹۰۸?
نوید آب دشتستانروستای زیارت ۰۷۷۳۴۳۳۲۱۵۹?شیمیایی ۶۵۳۵۴۶۳۹۱۴?
پلاستوفوم شیمی فامبوشهر- شهرک صنعتی۲ ۷۷۱-۴۵۵۴۵۲۵-۶?ساختمانی ومعدنی ۶۵۲۹۲۲۰۹۰۸?
پارس ساحل بوشهرIMMENSE?بوشهر- منطقه ویژه اقتصادی بوشهر ۲۵۲۷۸۸۸?شیمیایی ۶۵۳۷۲۳۶۹۲۸?
پارس گستر لیانلیان بوشهر- منطقه ویژه اقتصادی بوشهر ۵۵۵۲۰۲۶?شیمیایی ۶۵۱۴۳۰۶۸۶۴-۶۵۲۸۱۷۷۹۰۴?
تعاونی پویا شیمی جنوبشهرک صنعتی برازجان ۷۷۳-۴۲۲۲۲۱۳-۴?شیمیایی ۶۵۳۰۶۲۵۹۱۴-۶۵۳۶۷۹۹۹۲۴?
میلاد تنگستانراشگو بوشهر- دشتستان- منطقه صنعتی خوشاب ۰?بسته بندی و سلولزی ۶۵۰۵۶۶۰۸۰۳?
لیان اکسیژن آریاL.O.A?بوشهر- شهرک صنعتی ۲ ۰?شیمیایی-مهندسی پزشکی ۶۵۰۷۶۳۳۸۲۷-۶۵۶۲۳۷۱۹۵۱۴?
مروارید پنبه ریزپنبه ریز، بوشهر- دشتستان- منطقه صنعتی خوشاب ۰?نساجی و چرم -بسته بندی و سلولزی ۶۵۰۱۹۵۹۷۹۲-۶۵۰۱۹۶۰۷۹۲-۶۵۰۳۳۳۸۷۸۲?
ارس بوشهرپنبه ریز، کمرو بوشهر- دشتستان- منطقه صنعتی خوشاب ۰?شیمیایی ۶۵۳۷۲۳۸۹۲۴-۶۵۴۰۶۱۵۹۲۴?
اکسیژن آذرخش جنوببوشهر- دشتستان-شهرک صنعتی برازجان ۰?مهندسی پزشکی ۶۵۲۹۶۷۳۹۰۷?
تولیدی و بازرگانی بوشهرمبارک ۰?نساجی و چرم -بسته بندی و سلولزی ۶۵۰۱۱۱۶۷۹۳-۶۵۰۱۹۵۷۷۹۲-۶۵۰۱۹۵۸۷۹۲?
بوشهر مسواکپنبه ریز، کمرو، جرده بوشهر- دشتستان- منطقه صنعتی خوشاب ۰?شیمیایی ۶۵۴۰۶۱۶۹۲۱۴?
شرکت تولیدی دستمال کاغذی تاپیکتاپیک بوشهر- گناوه- روستای مال قائد ۰۷۷۳۳۱۴۴۷۷۷?بسته بندی و سلولزی ۶۵۳۴۷۰۹۹۱۳-۶۵۳۶۴۶۵۹۲۳-۶۵۴۰۶۱۴۹۲۳?
دستمال کاغذی زرین پرلاوان، اناره، ایرمان بوشهر - دیر- شهرک صنعتی دیر ۰?بسته بندی و سلولزی ۶۵۳۹۳۹۲۹۲۳-۶۵۳۹۳۹۳۹۲۳-۶۵۴۴۹۷۹۹۳۳?
نفیس کالای بوشهرمبارک بوشهر- دشتستان- منطقه صنعتی خوشاب ۰?نساجی و چرم -بسته بندی و سلولزی ۶۵۱۷۷۳۸۸۸۲-۶۵۱۷۹۷۷۸۸۳-۶۵۲۳۵۲۰۸۹۳-۶۵۲۳۵۴۷۸۹۳?
محمد صادق صادقی---?برازجان - کیلمتر ۵ جاده برازجان - شیراز۰۷۷۳۴۵۷۲۲۱۲?ساختمانی ومعدنی ۶۵۱۵۴۹۹۸۷۸?
اردشیر شمسی زاده حیات داوودی---?گناوه، کمربندی، پشت مجتمع صنعتی احمدی ۰۷۷۲۳۲۳۳۵۳۳?ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۳۶۹۸۹۳۸?
آهک هیدراتهخورموج، سه راه چاووشی۱۲-۰۷۷۲۶۲۹۳۴۱۱?ساختمانی ومعدنی ۶۵۵۰۱۱۵۹۴۸?
بلوک زنی محمد محمدی---?دیّر- بردستان- روبروی بهداشت ۰۷۷۲۸۲۶۲۸۵۶?ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۹۷۹۴۹۴۸?
بلوک زنی محمد عبدی---?کنگان- بنک - جنب فنی و حرفه ای ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۰۵۰۸۹۴۸?
بلوک زنی مصطفی سرابی---?گناوه، روستای چهار روستای۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۵۰۸۳۶۹۴۸?
بلوک زنی باقر باران دوست---?کنگان، سیراف-جنب گلزار شهدا ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۳۹۸۴۸۹۲۸?
بلوک زنی حمید رضا کنگانی---?کنگان، بالاتر از خط محرم ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۲۷۹۱۶۹۰۸-۶۵۴۱۱۴۷۹۲۸?
بلوک زنی عبدالحسین راستگو---?بندر گناوه، خیابان شهدا ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۳۶۴۶۱۹۲۸?
بلوک زنی عبدالرحمن عبدالهی---?گناوه، جاده گناوه دیلم بعد از باسکول ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۳۶۸۰۶۹۲۸?
بتن آماده سهراب بابا حسنی---?بندر گناوه - شهرک صنعتی - بندر ریگ ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۶۹۳۹۹۳۸?
تیرچه و بلوک ماشاء الله بحرانی---?دیّر- بردخون ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۲۰۲۱۵۸۸۸-۶۵۲۰۲۱۶۸۸۸?
تیرچه و بلوک منصور اسماعیل پور---?خورموج - روبروی اداره راه و ترابری  ۰۷۷۲۶۲۲۶۵۷۵?ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۹۴۰۶۹۴۸-۶۵۴۹۴۰۷۹۴۸?
تیرچه و بلوک حسین احمدی---?شهرستان گناوه - روستای پوزگاه ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۱۹۰۹۹۳۸?
تیرچه و بلوک حسین خوش خبر (یکتا)---?کنگان- روبروی تمبک جدید ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۳۷۰۰۹۳۸?
تیرچه و بلوک علیداد شجاعی---?گناوه، محله زیتون، خ استخر ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۵۳۰۹۹۵۸?
تیرچه و بلوک تیمور عسکری---?کنگان، دروازه قرآن ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۰۵۱۱۹۴۸-۶۵۶۰۵۱۲۹۴۸?
تیرچه و بلوک عذری محمودی نسب( شهرام)---?کنگان- بنک- جنب فنی و حرفه ای ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۰۶۲۵۹۲۸-۶۵۴۰۶۲۶۹۲۸?
تیرچه و بلوک غلامرضا اتشکار---?کنگان - سیراف ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۲۳۶۱۱۸۹۸-۶۵۶۱۰۴۶۹۵۸?
تیرچه و بلوک عبداله پودری---?بخش ساحلی روستای رستمی ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۴۱۱۰۹۵۸?
جم افشان---?جم-روستای تنگمان ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۲۳۳۷۹۸۹۸?
سیان پل---?بوشهر، شهرک صنعتی ۲۰۹۱۷۷۷۴۴۹۹۵?ساختمانی ومعدنی ۶۵۲۳۳۷۸۸۹۸-۶۵۶۳۰۸۸۹۵۸?
شرکت آسفالت و شن و ماسه فجر کناری---?دیّر -سه رای بردخون- روستای کناری ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۱۱۹۸۰۸۵۸?
شرکت امید میامی (امراله افراشته)---?نرسیده به شبانکاره - ۳کیلومتری بویری ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۱۷۴۵۹۸۸۸?
شرکت بین المللی ساروج کنگان---?کنگان - کارخانه سیمان ساروج ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۲۰۲۰۴۸۸۸?
شرکت تعاونی پارس مس کنگان گروه۱۴۶۲---?کنگان- روستای نخل غانم ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۴۳۲۱۹۵۸?
بلوکزنی مصطفی سیفیان---?گناوه- بندر ریگ- شهرک صنعتی ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۰۰۶۹۹۴۸?
شرکت بنیاد بتن ارم---?بوشهر - شهرک صنعتی ۲ - بلوار هشت -  ۰۷۷۱۴۵۵۱۱۴۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۲۷۲۰۶۹۰۸?
شرکت بوشهر بتن---?بوشهر - شهرک صنعتی ۲ - خیابان هشتم ۰۷۷۱۳۵۳۰۵۲۶?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۰۵۱۳۹۴۸?
شرکت دردانه اخند---?عسلویه بالاتر از روستای دهنو ۰۷۷۳۷۳۶۸۹۸۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۳۶۸۰۱۹۲۸?
شرکت شن وماسه بهار جاشک---?دیّر- دو راهی بردخون -روستای جاشک ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۱۳۸۳۷۸۶۸?
شرکت صنایع سیمان دشتستان---?کیلومتر ۷ جاده برازجان - شیراز ۱۲-۰۷۷۳۴۳۹۲۴۰۸?ساختمانی ومعدنی ۶۵۰۷۵۴۶۸۲۸-۶۵۲۵۹۷۶۹۰۸-۶۵۲۸۹۴۶۹۰۸?
شرکت کرف اهرم---?بوشهر- چغادک سه راه خیر اندیش جنب باسکول شرکت کرف اهرم ۰۷۷۱۲۲۲۴۸۷۸?ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۰۶۲۳۹۲۸-۶۵۴۸۶۵۴۹۴۸-۶۵۴۹۵۷۱۹۴۸?
شرکت‌ تعاونی شن‌ و ماسه‌ ابوالفضل (گروه‌ ۱۸۰)گروه ۱۸۰ برازجان-کیلمتر ۵ جاده شیراز ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۱۷۹۷۶۸۸۸?
شرکت‌ بوشهر ماسه‌---?خورموج- کیلومتر ۵ بوشهر روستای بادام زار ۰۷۷۲۶۲۴۰۰۱۸?ساختمانی ومعدنی ۶۵۳۷۹۵۲۹۲۸?
شرکت‌ شن‌وماسه‌دشتستان‌ ( مهرورز )---?برازجان-کیلمتر ۵ جاده شیراز ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۳۶۴۶۳۹۲۸?
صفر مرادی مند---?خورمج سه راه چاووشی جنوب سنگ شکن سنا ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۱۵۵۰۱۸۷۸?
بلوک زنی غلامحسین مردانی---?۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۰۳۰۰۹۴۸?
شن ریز دشتستان (رضا بازیاری)---?برازجان جاده دهقاید نظر اقا بعد از پل سمت چپ ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۱۴۳۰۴۸۶۸?
شن و ماسه مهسا جنوب---?شهرستان دشتسان - کیلیومتر ۲ جاده برازجان به دالکی ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۳۲۴۴۱۹۱۸?
شن و ماسه ابراهیم‌ نیک بخش‌ (گوهر شن جنوب)---?عسلویه- چاه مبارک-روستای مروع ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۱۹۰۷۹۳۸?
شن و ماسه احمد دولت---?دشتی - کاکی - روستای گنخک جنوبی ۰۷۷۲۶۶۲۲۲۱۲?ساختمانی ومعدنی ۶۵۱۵۷۱۶۸۷۸?
شن و ماسه حیدر نعمتی - قائم دلوار ----?خورموج-جاده کمربندی - بالاتر از سد گل زردی ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۲۲۹۰۹۵۸?
شن و ماسه غلامرضا غریبی (سنا) شرکت‌ چلندران‌---?دشتی - روستای سنا - ۲ کیلومتر بعد از پاسگاه ۰۷۷۲۶۲۸۳۴۸۱?ساختمانی ومعدنی ۶۵۱۴۳۸۵۸۶۸?
شن و ماسه عیس نجفی---?دشتی-خورموج-بعد از پل زیرگذر لارو-کیلومتر۲-تنگ پرزیه ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۴۴۶۵۹۳۸?
سنگ شکن محمد رضا محمدی (عبدالله دهقان)برازجان کیلوکتر۱۲ جاده برازجان دالکی روبروی قراول خانه ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۵۴۱۶۹۳۸?
سنگ شکن زنگنه ( مروارید بوشکان)دشستنان -بخش بوشکان - روستای بوشکان ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۰۶۲۴۹۲۸?
سنگ شکن دیلم---?بندر دیلم - کیلومتر ۲۳ جاده دیلم به بهبهان ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۳۶۸۰۳۹۲۸?
سنگ شکن زرین شندشتی - دره تاج آبادی- شرق جاده اتوبان خورموج به بوشهر ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۱۱۴۶۹۲۸?
سنگ شکن پالمهربرازجان - انتهای بلوار آزادگان - نرسیده به سنگ شکن شهرداری برازجان ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۴۳۲۰۹۵۸?
غلامرضا حیات آبادی---?گناوه- شهرک صنعتی بندر ریگ ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۱۹۱۰۹۳۸?
علی مصلحی پور (نوید خواه جم)---?جم - روستای تنگمان ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۴۹۸۳۹۳۸?
سنگ شکن الله یار توانا(ابوالفضل)---?جم- روستای حسین آباد ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۵۴۱۹۹۳۸?
اشنا - عبدالرحمن‌ آشنا---?خورموج - شمال روستای عربی ۱۷۲-۰۷۷۲۶۲۴۰۱۶۸?ساختمانی ومعدنی ۶۵۱۳۵۴۷۸۶۸?
واحد تولیدی شن و ماسه سیراف‌ (محمد کنگانی)---?کنگان- بعد از سه راه طاهری ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۱۷۳۴۷۸۷۸?
کانسار سنگ جنوببوشهر شهرستان دشتستان کیلومتر ۱۶ جاده برازجان ۳۴۳۷۳۳۹۴?ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۷۸۸۰۹۴۸?
‌شرکت تولیدی شن و ماسه دنا سنگ دشتستان---?برازجان - کیلمتر ۹ جاده برازجان - شیراز ۰۷۷۳۴۳۹۲۲۲۸?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۴۱۱۱۹۵۸?
امید نقاشکار تنگستانیگناوه روستای مال قائد ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۴۶۴۳۹۵۸?
کاظم شعبانیگناوه روستای پوز گاه ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۶۶۲۰۹۳۸?
تیرچه و بلوک سقفی محمد خسروانیساختمانی ومعدنی ۶۵۴۹۷۹۵۹۴۸?
تیرچه و بلوک مصطفی رحمانی پورکنگان- روبروی اداره جهاد کشاورزی ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۰۵۱۴۹۴۸-۶۵۶۰۵۱۵۹۴۸?
شرکت بتن ساحل ایرانیانکنگان - ناحیه صنعتی بنک  ساختمانی ومعدنی ۶۵۵۰۵۹۶۹۴۸?
حمید پولادیکنگان - روبروی اداره جهاد کشاورزی ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۵۳۱۱۹۵۸?
شیر آلات بهداشتی طاهاطاها شیر - اشتیاق بوشهر- شهرک صنعتی ۲- خیابان کارآفرینان- خیابان کارگر- خیابان ۱۳ پلاک ۲۰۷ ۳-۰۷۷۱۴۵۵۴۹۵۱?مکانیک فلز شناسی ۶۵۲۸۱۷۹۹۰۵-۶۵۲۹۲۱۶۹۰۵-۶۵۳۶۱۰۲۹۱۵-۶۵۳۶۱۰۳۹۱۵?
یزدان نخل دالکیخانواده،مها،شیف بوشهر- شهرک صنعتی ۱ نساجی و چرم -بسته بندی و سلولزی ۶۵۱۷۲۶۴۸۷۳-۶۵۱۷۲۶۵۸۷۲-۶۵۱۷۷۴۱۸۸۲-۶۵۱۹۰۵۴۸۸۳-۶۵۴۴۹۸۰۹۳۳?
فرانور گستر جنوببدیع نور- سیراف- لیان نور-آروشا بوشهر - شهرک صنعتی ۲- خیابان کارگر- خیابان ۱۱  ۰۷۷۱۴۵۵۳۱۲۳?برق والکترونیک ۶۵۲۳۸۷۲۸۹۶-۶۵۴۱۹۰۱۹۳۶-۶۵۴۶۰۳۸۹۳۶-۶۵۶۰۶۹۴۹۴۱۶-۶۵۶۰۹۱۷۹۵۱۶-۶۵۶۵۳۱۲۹۵۱۶?
نوآوران مبین صنعت جنوب-?برازجان- بلوار جمهوری اسلامی- نرسیده به فلکه شهید صادق گنجی- جنب لوازم یدکی ظهرابی ۰۷۷۳۴۲۴۹۳۲۴?خودرو و نیرو محرکه  ۶۵۴۱۸۹۹۹۳۵?
پویش صنعت دشتستانپویش برازجان- شهرک صنعتی برازجان- خیابان کارگر ۰۷۷۳۴۲۳۰۵۳۶?برق والکترونیک-مکانیک فلز شناسی ۶۵۳۱۹۳۷۹۱۵?
صنایع برقی تاسیساتی بهامینلیان منطقه ویژه اقتصادی- پلاک ۳۰ و ۳۱ ۲۰-۳۳۴۵۲۳۱۸?برق والکترونیک ۶۵۱۴۰۳۰۸۶۶-۶۵۲۴۳۰۹۹۰۶-۶۵۴۹۱۹۴۹۴۶?
سیم و کابل پدیدهفرامرز گناوه- سه راه بندر ریگ- شهرک صنعتی بندر ریگ- تعاونی سیم و کابل پدیده ۰۷۷۲۳۲۳۳۶۵۰?برق والکترونیک ۶۵۳۸۸۰۳۹۲۶?
نارون لیاننارون لیان برق والکترونیک ۶۵۳۶۱۰۴۹۱۶-۶۵۳۶۱۰۵۹۱۶?
سیم و کابل ستاره دشتستانستاره دشتستان برازجان- شهرک صنعتی برازجان ۰۷۷۳۴۲۳۱۵۴۲?برق والکترونیک ۶۵۱۴۳۰۳۸۶۶-۶۵۶۰۶۹۵۹۴۶?
دشت فوم دشتستانبرازجان- شهرک صنعتی دشنستان- شرکت دشت فوم دشتستان ۰۷۷۳۴۲۲۱۸۶۵?ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۳۳۴۴۹۳۸?
شرکت تعاونی شیوا گستر دشتستانشهرستان دشتستان- برازجان- میدان شهیدگنجی - کوچه پارکنیگ توحید-خیابان ۲۰متری ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۴۴۶۷۹۳۸?
وحدتیه ( شهید مقدس )شهید مقدس برازجان - جاده شیراز کیلو متر ۳ ساختمانی ومعدنی ۶۵۱۷۷۴۰۸۸۸?
تیرچه و بلوک غلامعلی ایماندارکنگان- بنک- ناحیه صنعتی ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۴۹۸۱۹۳۸?
شرکت سوگلی جمجم. سه راهی روستای بهارستان. کارخانه یخ ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۴۹۷۸۹۳۸?
محمد حسین سلیمان زادهنخل آفتاب آب پخش ، بلوار وحدت ، جنب شورای حل اختلاف غذایی و کشاورزی ۶۵۴۸۹۵۹۹۴۱?
بوشهر محافظخیابان هلالی- خیابان کارگر- خیابان شهید مطهری- طبقه اول ۰۷۷۳۳۵۳۱۱۹۵?برق والکترونیک ۶۵۴۶۹۳۷۹۳۶?
علی موساییبوشهر مرغ جنوب بوشهر کیلومتر ۳۵ جاده بوشهر برازجان روستای چاه عربی غذایی و کشاورزی ۶۵۴۶۶۱۵۹۳۱۱-۶۵۴۶۶۱۶۹۳۱۱?
بلوک زنی محسن عرفانیگناوه- حنب سپاه پاسداران ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۶۹۴۰۹۲۳?
شرکت تعاونی راهبرد معدن دشتستانراهبرد معدن دشتستان برازجان شهرک صنعتی خیابان کارگر غربی چهارم ۰۹۱۷۱۷۱۹۰۷۲?ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۸۴۹۱۹۴۸?
محمد مهدی یگانهساختمانی ومعدنی ۶۵۴۹۵۷۲۹۴۸?
صغری عسکرپور (حسین دشتی )ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۸۷۶۷۹۴۸?
هانی زنگنه (استحکام)ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۹۵۷۳۹۴۸?
صنایع تولیدی لوازم خانگی سینیزگناوه- جاده کمربندی- مجتمع صنعتی امتحان ۰۷۷۵۸۳۴۲۱۰?برق والکترونیک-مکانیک فلز شناسی ۶۵۴۶۹۴۶۹۳۵?
ابنیه سازان فولادین جنوببوشهر خیابان ریسعلی دلواری جنب سازمان حج زیارت ساختمان فردوس طبقه ۴واحد ۱۳ ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۳۹۵۴۹۵۸?
بوشهر سامان لیانبوشهر خیابان مطهری روبرو مجتمع زیتون ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۹۵۷۴۹۴۸?
بتن آماده سبزیساختمانی ومعدنی ۶۵۴۹۱۹۸۹۴۸?
بلوک زنی مرتضی مختاریگناوه- روبروی روستای پوزگاه ۰۹۱۷۷۷۱۵۸۹۸?ساختمانی ومعدنی ۶۵۵۰۸۳۹۹۴۸?
تیرچه وبلوک مهدی حاجی زادهبندر کنگان- شهرک صنعتی بنک ساختمانی ومعدنی ۶۵۵۰۶۰۰۹۴۸?
شرکت تعاونی تولیدی سیراف بنای کنگانبندر کنگان ناحیه صنعتی کنگان ۰۹۳۹۱۷۲۷۱۰۷?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۰۳۰۲۹۴۸?
تیرچه بلوک محمد شادروح(تیراژه)بندر کنگان بلوار امام خمینی جنب ترمینال ۳۷۲۳۴۸۶?ساختمانی ومعدنی ۶۵۵۰۸۴۰۹۴۸?
عبدالهانی رجبیبوشهر - تنگک اول کوچه مایلر نرسیده به سرد خانه تشکری کارگاه تیر چه بلوک الرزاق ۰۹۱۷۴۸۸۶۷۲۷?ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۸۷۶۸۹۴۸?
سنگ شکن حسن فرامرز زادهعسلویه چاه مبارک روستای مروع ساختمانی ومعدنی ۶۵۵۰۶۰۱۹۴۸?
پتروشیمی پردیسعسلوییه- منطقه ویژه اقتصادی پارس عسلوییه- فاز ۱ ۰۷۷۲۷۳۲۳۳۰۸?شیمیایی ۶۵۳۹۸۴۴۹۲۴?
بتن آماده قائمبندر ریگ- شهرک صنعتی ساختمانی ومعدنی ۶۵۵۰۳۰۵۹۴۸?
کشت و صنعت پریشان نخل بوشهرژیوان دشتستان ، شهرک صنعتی برازجان ۰۷۷۳۴۲۳۱۹۹۱?غذایی و کشاورزی ۶۵۵۰۹۴۶۹۴۱-۶۵۵۰۹۶۷۹۴۱-۶۵۵۰۹۶۸۹۴۱?
شرکت تولیدی لیان الکترونیکلیان الکترونیک بوشهر - خ شهدا- ک باسکول برق والکترونیک ۶۵۶۲۶۸۴۹۵۶?
حسین مظفری قلائیاستان بوشهر شهرستان دشتستان ابپخش نرسیده به پمپ سی ان جی ۰۹۱۷۱۷۰۵۰۶۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۴۹۲۰۳۹۴۸?
پلاستوفوم جنوب(شیراوژن)جم - بهارستان-ناحیه صنعتی ۳۷۲۶۲۳۳۵?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۵۳۱۳۹۵۸?
فروشگاه شهدای خلیج فارسرفاه بوشهر ، میدان شهید ماهینی ۰۷۷۳۳۴۴۳۶۰۰?ایمنی، سلامت، انرژی و محیط زیست ۶۵۳۳۳۹۸۹۱۱۰?
تعاونی ساحل نمای پاککنگان بلوار امام کوچه سینما تربیت  ۰۹۱۷۱۷۰۱۷۵۷?خودرو و نیرو محرکه  ۶۵۵۰۱۳۴۹۴۵?
تیرچه وبلوک خلفانیبندر کنگان -شهر بنک خیابان ساحلی ۰۷۷۳۷۳۴۴۴۸۹?ساختمانی ومعدنی ۶۵۵۰۶۰۲۹۴۸?
موسی دشتی زادهگناوه ، جنوب روستای فخرآوری ۰۹۱۷۷۷۲۲۰۱۱?غذایی و کشاورزی ۶۵۶۲۷۳۶۹۵۱?
موسسه تولیدی گوهر شن جلالاتعسلویه-چاه مبارک ۰۹۱۷۳۷۵۶۷۶۱?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۰۵۱۶۹۴۸?
سنگ شکن خلیج فارس (مهدی حاجی زادهدیر - روبروری شهرک صنعتی دیر سنگ شکن خلیج فارس ۰۹۱۷۷۷۴۵۸۳۷?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۵۳۱۴۹۵۸?
بلوک زنی روح اله یگانه۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۰۰۷۰۹۴۸?
بلوک زنی رضا محمد پورکنگان شهرک صنعتی ۰۹۱۷۳۷۷۷۴۰۴?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۰۸۹۱۹۵۸?
تیرچه وبلوک محمود شریفبنک خیابان شهیدنصاری ۰۷۷۳۷۳۴۲۰۲۷?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۰۸۹۲۹۵۸-۶۵۶۰۸۹۳۹۵۸?
کارگاه موزاییک سازی نامدار گشتاسبی۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۴۹۲۵۹۵۸?
بتن آماده عباس مرادیعباس مرادی بوشهر - شهرک صنعتی ۲ ۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۵۳۱۷۹۵۸?
لیان گاز۱بوشهر- بندر سیراف- جاده سیراف به عسلویه ۰۷۷۳۳۴۴۶۳۰۰?ایمنی، سلامت، انرژی و محیط زیست ۶۵۶۲۸۲۹۹۵۰?
لیان گاز۲بوشهر- کیلومتر جاده بوشهر برازجان ۰۷۷۳۳۴۴۶۳۰۰?ایمنی، سلامت، انرژی و محیط زیست ۶۵۶۲۸۳۰۹۵۰?
بتن آماده حبیب رضایی زادهجم - جاده جم -فیروزآباد  ۰۷۷۳۷۶۴۲۰۸۹?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۲۶۸۳۹۵۸?
شرکت پارس صافی جنوب-?بوشهر-شهرستان دشتستان- برازجان-خیابان جمهوری اسلامی-جنب مسجد امام حسین ۰?خودرو و نیرو محرکه  ۶۵۶۴۱۱۲۹۵۵?
شرکت پتروشیمی نوری----?استان بوشهر - عسلویه ۰۷۷۳۷۳۲۳۲۵۰?شیمیایی ۶۵۶۴۵۲۴۹۵۱۴-۶۵۶۴۵۲۵۹۵۱۴-۶۵۶۴۵۲۷۹۵۱۴?
سنگ شکن عبدالحسین هدایتیکنگان - سیراف -کیلومتر ۳ جاده سیراف.پرک  ۰۷۷۳۷۲۲۲۱۵۹?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۵۳۱۸۹۵۸?
فرآورده های گوشتی سارگل لیانبوشهر، شهرک صنعتی شماره ۲ ، خیابان هفتم ۰۷۷۳۳۴۵۲۰۸۰?غذایی و کشاورزی ۶۵۶۳۶۳۹۹۵۱-۶۵۶۳۶۴۰۹۵۱?
شرکت بسته بندی هفت خان گستران غروب بوشهرغروب، دانیال و داش مشتی برازجان، شهرک صنعتی برازجان ۰۷۷۳۴۲۲۷۹۹۴?غذایی و کشاورزی ۶۵۶۴۱۰۸۹۵۱?
بهرام تدیندشتستان - سعد آباد _ روبروی مرکز تحقیقات و کشاورزی _جنب تالار قصر نور ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۵۳۱۹۹۵۸?
تیرچه بلوک خدایاریاندیلم جاده روستای بنه خاطر ۰۷۷۳۳۲۵۲۹۱۵?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۴۶۸۰۹۵۸?
رمضان صادقی انیس۰?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۵۳۲۰۹۵۸?
لیان صنعت خلیج فارسsoprano?۰?برق والکترونیک-مکانیک فلز شناسی ۶۵۶۴۶۸۵۹۵۶-۶۵۶۵۰۴۸۹۵۵?
بلوک زنی ابراهیم حسین پورگناوه- روستای پوز گاه ۰۹۱۷۷۷۶۶۴۲۵?ساختمانی ومعدنی ۶۵۶۵۳۲۱۹۵۸?
image_pdfimage_print