کوتاه از استاندارد :
بخش اخبار          ۴ بهمن ۱۳۹۳         

بازدید علمی دانش‌آموزان دبستان شاهد از اداره کل استاندارد بوشهر +‌ تصاویر

دانش‌آموزان کلاس‌های چهارم و پنجم دبستان شاهد، طی یک اردوی علمی، از آزمایشگاه‌های اداره کل استاندارد بوشهر بازدید کردند و با فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد و نیز استانداردهای مختلف آشنا شدند.
بخش اخبار          ۱۴ دی ۱۳۹۳         

بازدید علمی دانش‌آموزان دبستان شهید عاشوری از اداره کل استاندارد بوشهر + تصاویر

دانش‌آموزان کلاس‌های چهارم و پنجم دبستان شهید عاشوری بوشهر، طی یک اردوی علمی، از آزمایشگاه‌های اداره کل استاندارد بوشهر بازدید کردند و با فعالیت‌های سازمان استاندارد و نیز استانداردهای مختلف آشنا شدند.
بخش اخبار          ۲ آذر ۱۳۹۳         

بازدید علمی دانش‌آموزان پیش دبستانی بهار از اداره کل استاندارد بوشهر + تصاویر

دانش‌آموزان پیش دبستانی «بهار» بوشهر، طی یک اردوی علمی، از آزمایشگاه‌های اداره کل استاندارد بوشهر بازدید کردند و با فعالیت‌های سازمان استاندارد و نیز استانداردهای مختلف آشنا شدند.
image_pdfimage_print