کوتاه از استاندارد :

نمایندگی استاندارد شهرستان تنگستان

اداره کل استاندارد بوشهر، در راستای تکریم ارباب رجوع و خدمت رسانی به مردم جهت ارائه خدمات و جلوگیری از صرف هزینه مالی و زمانی ناشی از تردد و سفرهای درون استانی و اجرای بند ط ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به پیگیری جهت ایجاد نمایندگی در سطح شهرستان ها نموده است که در خصوص شهرستان تنگستان پس از طی نمودن مراحل قانونی در شهر دلوار از توابع شهرستان تنگستان در بخش ساحلی با توجه به نزدیکی به بنادر دلوار، محمدعامری و بوالخیر موفق به اخذ مجوز رسمی گردیده است.

بند ط ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری بدین شرح است: در صورتي كه دستگاه‌هاي اجرائي مطابق شرح وظايف قانوني و تشكلات مصوب خود الزاما موظف به ارائه خدماتي در شهرستانهاي كمتر از هفتاد هزار نفر جمعيت و بخش هاي كمتر از سي هزار نفر جمعيت باشند در صورتي كه در تاريخ تصويب اين قانون ساختمانهاي واحدهاي اداري ذي‌ربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان ذي ربط خود را در مجتمع‌ اداري مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمايندگي تحت نظر فرماندار و بخشدار ايجاد مي‌گردد مستقر نموده و از ايجاد واحدهاي مستقل خودداري نمايند.

افزايش جمعيت اين گونه شهرها موجب لغو اين حكم براي واحدهاي ذي‌ربط نمي‌گردد. هزينه‌هاي پشتيباني و خدماتي اين مجتمع‌ها در بودجه وزارت كشور (استانداريها) پيش بيني مي‌گردد. در ساير شهرها با تشخيص هيات وزيران اجراي اين بند امكانپذير مي‌باشد.

image_pdfimage_print